Gå til indhold

Bedre støtte til piger med uklare symptomer

Danske Regioner ser alvorligt på, at flere piger med uklare og diffuse symptomer føler sig fortabt i systemet. Derfor har regionerne besluttet, at der fremover i hver region skal være én indgang for patienter med uklare symptomer, hvor der er mistanke om, at symptomerne kan skyldes bivirkninger efter HPV-vaccine

Fremover skal der i hver region være én indgang for patienter med uklare symptomer, hvor der er mistanke om, at symptomerne kan skyldes bivirkninger efter HPV-vaccine. Pigerne kan sendes til undersøgelser på andre afdelinger, men der vil være én afdeling, der holder sammen på patientforløbet og inddrager de lægefaglige kompetencer, der er behov for.

- Det er godt, at vi nu kan tilbyde pigerne en tovholderfunktion, der kan give dem støtte i deres forløb. Der er gjort meget for at forsøge at udrede dem, men det er svært helt præcist at pege på, hvad de fejler og sådan vil det sandsynligvis også være fremover. Med det nye tilbud om én indgang får pigerne mere sammenhængende forløb, bedre rådgivning og de vil aldrig være fortabte i systemet, udtaler Ulla Astman, der er formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Den nye tovholderfunktion med én indgang træder i kraft den 1. juni 2015. Man kan ikke selv henvende sig til én indgang, men skal have en henvisning fra egen læge eller fra en anden afdeling.

Regionernes vil etablere videndeling mellem regionernes én indgang og følge den faglige udvikling på området, herunder erfaringer fra udlandet. Det vil ske i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Der er samtidig udarbejdet informationsmateriale til pigerne og deres pårørende om vaccinen og eventuelle bivirkninger. Det nye initiativ fra regionerne kommer i forlængelse af en satspuljeaftale fra efteråret 2014, som også havde fokus på patienter med uklare symptomer.    

HPV-vaccinen redder hvert år mange liv. Sundhedsstyrelsen følger løbende op på indberetninger om bivirkninger.