Gå til indhold

Bedre styr på forurenede grunde i regionerne

Siden 2007 har regionerne skabt større overblik over, hvor jorden er forurenet.

Overblikket er et vigtigt skridt for at sikre grundvandet

Regionerne skønnede i 2012, at der i alt var 45.000 grunde, der skulle kortlægges for forurening. I 2007 havde regionerne kortlagt knap halvdelen af de grunde, som man anser for at være forurenede. Dette tal er i 2014 steget til 73 procent af grundene.

En grundig kortlægning er en afgørende forudsætning for, at regionerne kan sætte målrettet ind over for jordforureningen og dermed sikre det danske grundvand. Desuden er kortlægningen afgørende for, at man ikke spreder forureningen ved uforvarende at flytte forurenet jord til et sted, der ikke er forurenet.

Borgernes bevidsthed omkring jordforurening er i samme periode steget markant. Således er antallet af henvendelser om jordforurening steget fra godt 93.000 årlige henvendelser i 2008 til op imod 193.000 i de seneste år. Det svarer til over 500 henvendelser hver eneste dag.

Tidligere blev lidt under halvdelen af henvendelserne besvaret elektronisk via regionernes hjemmesider, mens det nu er godt 82 procent af alle henvendelser, der besvares elektronisk. Derved kan borgerne på alle tider af døgnet, året rundt, få svar på, hvor jorden er forurenet.