Gå til indhold

Behandling skal gøre patientens hverdag lettere

Patientens viden om eget helbred og hverdag skal fremover udgøre et vigtigt afsæt for valg af behandling. Danske Regioners formand roser et nyt projekt, hvor systematisk brug af patientrapporterede oplysninger skal sikre kvalitet for patienten

- Kvalitet i sundhedsvæsenet skal ikke kun tage udgangspunkt i, om operationen gik godt, men også hvordan den har bidraget til at give patienten en lettere hverdag end før operationen. Derfor skal vi systematisk indsamle såkaldte patientrapporterede oplysninger, så patient og læge får et bedre grundlag for i fællesskab at vælge den rette behandling, og så får vi bedre og mere viden om effekten af de behandlinger, vi laver, lyder det fra Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Bent Hansen uddeler roser til et nyt projekt om patientindrapporterede oplysninger, som netop sigter på at udvide kvalitetsbegrebet. Bag projektet står Vibis - Videnscenter for brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet - og Trygfonden. Projektet skal komme med input til, hvordan man kan gøre patientrapporterede oplysninger til en fast del af kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet.

- Det ligger rigtig godt i tråd med det arbejde, som vi har sat i gang i regionerne i forhold til at skabe et sundhedsvæsen, der fremover i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte patients situation. Vi vil gerne bruge den viden, der kommer ud af projektet. Vi arbejder allerede med patientrapporterede oplysninger på forskellige områder, og det er klart et vigtigt strategisk indsatsområde fremadrettet, siger Bent Hansen.

Danske Regioner offentliggør senere på året handlingsplanen ”Vores Sundhedsvæsen”, som også sætter fokus på et bredere kvalitetsbegreb og herunder inddragelse af patienternes ønsker, behov og forventninger.