Gå til indhold

Behov for at binde byer og land bedre sammen

Der skal investeres mere i infrastruktur og gøres en målrettet indsats for at sikre flere job i kyst- og landområder for at skabe den vækst i hele Danmark, som statsministeren berørte i sin åbningstale

- Skal vi sikre, at væksten ikke kun foregår i København, Århus og Trekantsområdet fremover, er der behov for at sikre en bedre infrastruktur i hele Danmark. Her tænker jeg ikke bare på en trafikal infrastruktur, men også på en digital satsning på blandt andet god mobildækning og bredbånd og en reel adgang til at få en uddannelse og sikre kvalificeret arbejdskraft, der passer til virksomhedernes behov rundt om i landet, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner og fortsætter:

- I regionerne har vi et håb om, at det i praksis vil bliver prioriteret højere end det blev i statsministerens åbningstale og regeringens udkast til finanslov.

Danske Regioner efterlyser, at der i en vækststrategi satses på at tage udgangspunkt i de vækstpotentialer, der er i de forskellige egne af Danmark.

- Når vi skal skabe vækst i hele Danmark, så handler det ikke bare om at bygge bro mellem land og by. Det handler også at bygge bro mellem produktion og viden. Vi kan se, at nogle områder af Danmark har skabt vækst ved at gå sammen i erhvervsklynger og derved skabe vækst for et helt område. Andre områder er i gang med at udvikle turismeinitiativer, som ikke bare skaber job i selve branchen men også har økonomisk afsmitning på resten af lokalsamfundet. Her har regionerne erfaringer, så vi kan skabe mere vækst uden for de store byer, siger Jens Stenbæk.

En ændring af planloven kan få en positiv effekt på udviklingen af blandt andet Vandkantsdanmark, mener Danske Regioner. Netop fordi det kan bruges til at skabe en fokuseret regional satsning på turisme.

- En lempelse af planloven skal sikre, at der sker en koordineret udvikling af lokalområderne, og at man tænker ud over kommunegrænsen, når udviklingen sættes i gang. Det er behov for en koordinering af de kommende lokale initiativer for at skabe en bæredygtig vækst, siger Jens Stenbæk.

Læs mere:

10 forslag til samarbejde om styrket regional vækst og udvikling i hele landet (pdf)