Gå til indhold

Behov for bedre monitorering af udredningsretten

85 procent af patienterne får et tilbud om hurtig udredning, viser regionernes seneste opgørelse af hvordan de lever op til udredningsretten

Den seneste monitorering af udredningsretten viser, at 57 procent af de henviste patienter udredes inden for 30 dage. Men tal fra regionerne tegner et mere nuanceret billede af, hvordan regionerne lever op til patienternes ret til hurtig udredning.

De seneste regionale opgørelser estimerer, at omtrent 85 procent reelt får et tilbud om hurtig udredning, henvises til behandling på privathospital eller får et længere forløb af faglige årsager. En del af patienterne foretrækker at vente længere for at blive udredt på det lokale sygehus.

I regionerne er man frustrerede over den ufuldstændige monitorering, forklarer Danske Regioners formand Bent Hansen:

- Den monitoreringsmodel, der ligger, er mangelfuld og giver ikke det sande billede af situationen. Derfor glæder vi os over, at det i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 blev besluttet, at monitoreringen skal revideres. Og indtil vi har en bedre monitorering, støtter vi os til de regionale tal, siger Bent Hansen.

Regionerne har de seneste år knoklet for at udvide udredningskapaciteten, både i eget regi og ved at udbygge samarbejdet med privathospitalerne på de områder, hvor de har ledig kapacitet. Men der er stadig områder, hvor det af kapacitetsmæssige årsager ikke er muligt at leve op til målet om, at alle patienter skal have et tilbud om hurtig udredning.

Læs mere: