Gå til indhold

Behov for flere hænder i sundhedsvæsenet

Sygehuse og hospitaler har i flere år behandlet flere patienter for de samme penge, men økonomien strammer til. Folketinget må prioritere behandlingen på sygehusene, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Regioner, sygehuse og sundhedspersonale knokler for at leve op til behandlingstider og patientforløb, men den seneste tid har samtlige regioner været nødt til at vedtage spareplaner for at holde sig inden for de økonomiske rammer. Den udvikling kan ikke fortsætte, mener formanden for Danske Regioner.

- Vi må erkende, at vi er nået til et punkt, hvor vi mangler hænder på sygehusene. Der kommer stadigt flere patienter med mere komplekse behandlingsbehov, så det nytter altså ikke, at det økonomiske råderum er så snævert, at sygehusafdelinger må lukke, og at vi risikerer nye sparerunder, siger Bent Hansen og tilføjer:

- Især de medicinske afdelinger er spændt urimeligt hårdt for med mange patienter og for få medarbejdere, og det giver belægningsproblemer. Hver region skal naturligvis have fuldstændig tjek på budgetterne, men der er en grænse for, hvor langt ind til benet der kan skæres, når det handler om at behandle og pleje syge mennesker. Den grænse er vi snublende tæt på, og derfor regner jeg med, at Folketinget vil prioritere indsatsen på sygehusene.

Bent Hansen forventer, at de igangværende finanslovsforhandlinger vil resultere i nye økonomiske midler til sundhedsvæsenet. Forventningen bunder i, regeringen med sit finanslovsforslag har lagt op til at prioritere de medicinske afdelinger og ældre patienter, ligesom regeringen på sundhedsområdet har bebudet en første halvleg i form af økonomiaftalen med regionerne og en anden halvleg med finansloven.

- Patienterne skal altid komme i første række, men vi skal ikke stikke dem blår i øjnene ved at love, at nye behandlingsrettigheder er på plads i hele landet med det samme. Når sundhedsvæsenet er så presset som nu, risikerer vi, at patientrettighederne bliver tomme, hvis ikke der afsættes penge og tid til at indfri dem. Jeg regner med, at regeringen vil stå ved sin del af ansvaret ved at tilføre flere penge til sundhedsområdet, siger Bent Hansen.