Gå til indhold

Behov for klarere rollefordeling for færdigbehandlede patienter

Regionerne er parat til at indgå bedre aftaler og lave klarere arbejdsdeling for patienter, der bliver udskrevet fra sygehusene.

- Patienterne skal ikke opleve, at de forskellige dele af sundhedsvæsenet ikke spiller sammen. Derfor er det rigtig vigtigt, at der bliver skabt bedre overgange og en klar opgavefordeling fra indlæggelse på sygehuset til pleje og behandling i hjemmet. Regionerne er klar til at se på, hvordan vi sammen med kommunerne og blandt andet praktiserende læger fremover kan gøre sundhedsvæsenet mere finmasket på dette område, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman.

Hun peger på, at nye behandlingsformer og bedre udnyttelse af teknologien i f.eks. telemedicin betyder, at patienterne i mange tilfælde kan komme hurtigere hjem, og det er rigtigt godt for patienterne. Det betyder samtidig, at opgaverne i forhold til behandling og pleje af en patient i de senere år har ændret sig - både på sygehuset og i patienternes hjem.

- Det er vigtigt at slå fast, at når en patient er færdigbehandlet på sygehuset, er patienten ikke nødvendigvis helt rask. Det betyder i stedet, at lægerne har vurderet, at der ikke er behov for mere behandling på sygehuset. Det kan være, at patienterne skal ses af udgående teams fra sygehuset, eller at sygehusets specialister skal hjælpe hjemmeplejen med at sikre en bedre kvalitet i behandlingen, siger Ulla Astman og fortsætter:

- Det glæder vi os til at se offensivt og fordomsfrit på i det udvalgsarbejde om det sammenhængende sundhedsvæsen, der nu kommer. Vores fokus vil være, at vi skal bruge de kompetencer, vi har i det danske sundhedsvæsen bedst muligt, sikre høj kvalitet i behandling og genoptræning og sammensætte forløb, der tager hensyn til patientens ønsker og behov, siger Ulla Astman.