Gå til indhold

Borgerne er trygge ved de nye sygehuses størrelse

Kun få danskere er meget bekymrede for, at pladsen bliver for trang på fremtidens sygehuse. Vi holder skarpt fokus på danskernes tillid til sygehusbyggerierne, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner

En tredjedel af danskerne er slet ikke bekymrede for, at regionernes nye sygehuse bliver for små, mens en fjerdedel kun er bekymrede i mindre grad. Blot 17 procent svarer, at de er bekymrede i høj eller i meget høj grad. Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Danske Regioner. Samtidig er et mindretal bekymrede for, at de nye sygehusbyggerier vil resultere i for store sygehuse. 
 
- Regionernes nye sygehuse bliver bygget, så de kan imødekomme fremtidens udfordringer - også når det kommer til antallet af sengepladser. Fremtidens sygehuse vil have fokus på at forbedre patientforløbene, hvilket vil gøre behandlingen mere effektiv og dermed medføre kortere indlæggelser. Jeg er stolt over, at danskerne viser regionerne tillid i forhold til udformningen af de nye sygehuse, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.
 
I alt nybygges eller udbygges 16 af landets sygehuse over hele landet frem mod 2025. Overordnet set vil patientforløbene på sygehusene optimeres igennem fælles akutmodtagelser og bedre udnyttelse af teknologi. Sammen med en stigning i antallet af ambulante behandlinger betyder det et mindre behov for sengepladser på sygehusene end tidligere.
 
Ifølge YouGovs undersøgelse dominerer klassiske problematikker ved store offentlige byggerier danskernes bekymringer i forhold til sygehusbyggerierne - eksempelvis overskridelse af budget og tidsplan. 49 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad er bekymrede for, at budgetterne overskrides, mens 35 procent er tilsvarende bekymrede for, at sygehusene ikke bliver færdige til tiden.
 
- Regionerne bygger de nye sygehuse inden for en stram totalramme, som gør, at vi enkelte steder må justere byggeprojekterne. Men danskerne kan vide sig fuldstændig sikre på, at regionerne overholder budgetterne. Vi justerer løbende og budgetterer ikke med en krone mere, end der er afsat. Regionerne samarbejder blandt andet om indkøb for at holde omkostningerne nede, siger Bent Hansen.

Læs mere
Sygehusbyggeri - YouGov-undersøgelse, februar 2015 (pdf)