Gå til indhold

Borgerne får hurtigere adgang til egne sundhedsdata

Regionerne ønsker større gennemsigtighed for brugerne af sundhedsvæsenet og mere effektivt samarbejde på tværs i borgernes sundhedsvæsen.

Fra den 9. september 2015 får borgerne hurtigere adgang til deres egne sundhedsdata på sundhed.dk. I første omgang betyder det, at borgerne kan se laboratoriesvar mm. med kun 3-5 dages forsinkelse mod tidligere 2-3 uger.

- Når patienterne har nemmere og hurtigere tilgængelighed til deres prøvesvar, journalnotater og epikriser, så opnår de bedre mulighed for at få et overblik, kan deltage aktivt og involvere sig i deres behandlingsforløb, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman.

Hurtig adgang til egne data giver patienterne mulighed for selv at vælge om og hvornår, de vil se deres data. De kan forberede sig inden mødet med den sundhedsprofessionelle, stille bedre spørgsmål og få bedre svar. Og så giver hurtig adgang til data mulighed for, at patienterne kan deltage aktivt i sygdomsforløb og behandling, så f.eks. kronikere selv kan monitorere deres sygdom uden at skulle konsultere en læge.

- Vi vil gerne have, at borgerne får hurtig besked, men vi har ikke nogen som helst lyst til at gøre dem eller de sundhedsprofessionelle unødigt utrygge. Vi synes, at hurtig adgang er ret og rimeligt, men vi skal sikre, at oplysninger til patienterne bliver videregivet på fornuftig vis. Alle borgere, der logger ind på sundhedsjournalen vil blive grundigt informeret om, at der kan være information dér, som de ikke har haft lejlighed til at drøfte med en læge, siger Ulla Astman om baggrunden for den model, der nu er valgt.

Nu forestår en større informationsindsats rettet mod det sundhedsfaglige personale, og derefter er der planer om en borgerrettet indsats.

Baggrund
Danske Regioners bestyrelse vedtog i marts 2015, at borgerne skulle have straks-adgang til egne sundhedsdata. Undervejs i forberedelserne af kommunikationsindsatsen har blandt andre lægerne udtrykt faglige bekymringer og påpeget, at tiltaget kræver revidering af en del arbejdsgange, som skal sikre en god dialog med borgerne om deres nye mulighed for hurtig adgang til journalnoter og laboratoriesvar.

For at imødekomme dette og få erfaringer med borgernes mulighed for en hurtigere adgang til deres sundhedsdata, foretages nu en trinvis implementering af beslutningen. Dermed får borgerne i første omgang adgang til deres sundhedsdata med 3-5 døgns forsinkelse.