Gå til indhold

Borgernes sundhedsvæsen: Ny plan varsler stor omstilling

Patienter skal have større indflydelse og bedre overblik over deres behandlingsforløb, og information og tilbud skal tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov. Det er nogle af indsatserne bag "Borgernes sundhedsvæsen", der i endnu højere grad sætter mennesket i centrum.

Patienter skal have indflydelse på deres behandlingsforløb. Patienter og pårørende skal have overblik over forløbet og information og tilbud bliver nu tilpasset den enkeltes ønsker og behov.
Det er nogle af indsatserne i planen for Borgernes sundhedsvæsen. Bag Borgernes sundhedsvæsen står medarbejderorganisationer, patientforeninger, KL og Danske Regioner, og der lægges i en historisk erklæring og plan op til en kulturændring i retning af et mere imødekommende og rummeligt sundhedsvæsen.
 
- Vi har alle et liv, der skal leves - også på sygehuset. Bekymringer og ønsker skal ses og imødekommes, og det skal vi blive bedre til fremover. Derfor har vi i Danske Regioner taget initiativ til udviklingsprojektet Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen. Det unikke er det brede partnerskab, der står bag, hvor vi alle er optagede af at skabe den her kulturændring, så der kommer til at ske store forandringer, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.
Borgerne er kommet med ønsker til et mere borgercentreret sundhedsvæsen på borgermøder i regionerne. Vigtigste budskaber fra borgerne er, at de vil være med til at planlægge deres eget forløb, de vil have et overblik over, hvad der skal ske, de ønsker en behandlingsansvarlig læge, privatliv når de er indlagt og mulighed for at pårørende eller frivillige kan spille en central rolle, hvis der er brug for det. Borgermøderne har styrket forståelsen for, at borgernes stemme skal være tydeligere i sundhedsvæsenet.

- Vi skal tænke, at sundhedsvæsenet er på besøg i borgernes liv og ikke omvendt. Patienten er ekspert på sit eget helbred og liv, og den viden skal vi være langt bedre til at bruge. Erfaringer viser, at fokus på inddragelse, kommunikation og sammenhængende forløb, rent faktisk også giver bedre behandlinger, slutter Bent Hansen.
 
Vores sundhedsvæsen
Planen for Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen blev offentlliggjort i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling 23. april 2015 og indeholder 33 konkrete indsatser, blandt andet behandlingsansvarlig læge, overblik over forløb, inddragelse af pårørende og frivillige og bedre kommunikation. Indsatserne bliver rullet ud over de næste tre år.

Læs mere
Fælles erklæring: Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen (pdf)
Baggrund for den fælles erklæring bag Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen (pdf)
Plan for Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen (pdf)