Gå til indhold

Brug af tvang i psykiatrien falder markant

Målrettet arbejde med at nedbringe brugen af tvang har resulteret i, at regionerne allerede i løbet af to år er halvvejs i mål med at reducere brugen af bæltefikseringer i psykiatrien inden 2020

Antallet af patienter i psykiatrien, der bliver lagt i bælte under deres ophold på en psykiatrisk afdeling, har været faldende. Og generelt har der været en faldende brug af de fleste tvangsforanstaltninger i voksenpsykiatrien. Det viser en ny monitoreringsrapport fra Sundhedsstyrelsen om brug af tvang i psykiatrien.

Andelen af patienter, som blev bæltefikseret i kortere eller længere tid under deres indlæggelse, er fra 1. halvår 2013 til 1. halvår 2015 faldet med 25 procent. Det er især i brugen af de lange bæltefikseringer, at det største fald har fundet sted.

- Disse tal er godt nyt for patienterne. Også selv om man skal være varsom med at sammenligne halvårstal med helårstal. Men tallene vidner om, at mange afdelinger er lykkedes med i højere grad at undgå bæltefikseringer og også anden tvang. Nu gælder det om at holde fast i de gode takter og være hurtige til at lære af de afdelinger, der lykkes bedst, siger Charlotte Fischer, formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Netop brugen af tvang i form af bæltefikseringer er et højt prioriteret område i de aftaler, som regionerne har indgået med Sundhedsministeriet om at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien frem mod 2020. Her er målet at få andelen af patienter som bæltefikseres halveret, så det i 2020 højest er på 3,8 procent.

- Nøglen er, at vi alle - både politikere, ledere og medarbejdere - har samme stærke fokus på at få brugen af tvang ned. Vi følger udviklingen helt anderledes tæt end tidligere. Og vores ledere og medarbejdere på afdelingerne arbejder med patienterne på nye måder, der forebygger situationer, der spidser til og fører til tvang. Det er givetvis det, vi høster frugten af nu, siger Charlotte Fischer.

Ud over fald i antallet af bæltefikseringer har der samlet set i voksenpsykiatrien været et fald af tvangsforanstaltninger. Andre former for tvang er blandt andet personlig skærmning, fastholdelse eller medicinering. I de første måneder af 2015 blev brugt en eller anden form for tvang på cirka hver femte patient. Her var et fald på 1,2 procentpoint i forhold til 2014. I børnepsykiatrien var der en mindre stigning på 0,6 procent af i brugen af tvangsforanstaltninger.

Læs mere:

Monitorering af tvang i psykiatrien - 1. halvår 2015 - hent monitoreringsrapport med bilag fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside