Gå til indhold

Brug for flere hænder for at nedbringe overbelægning

Danske Regioner ser frem til at drøfte løsninger, når det gælder overbelægning

Ligesom sundhedsministeren vil regionerne arbejde på at undgå overbelægning og sikre, at ældre medicinske patienter kommer hjem eller videre til trygge rammer, når de er færdigbehandlede på sygehusene. En opgørelse har netop vist, at patienter ofte bliver liggende på sygehusene, selv om de er færdigbehandlet.

- Der er brug for mere personale for at undgå overbelægning og for at sikre et bedre flow for patienterne, siger Bent Hansen, formand i Danske Regioner.

Bent Hansen ser frem til at patienter hjemtages eller kommer videre, når de er færdigbehandlede.

- Tolv steder i landet har man haft gode erfaringer med at sikre mere sammenhængende forløb for patienterne. Både på sygehusene og når de skal videre til eget hjem eller på plejehjem, siger Bent Hansen.

Han henviser til projektet ”Sikkert Patientflow”, der er så gode erfaringer med, at det nu bør udbredes til flere sygehuse. Projektet består af, at personalet forudser og beskriver patientforløb, så der bliver bedre sammenhæng og mindre ventetid mellem for eksempel blodprøvesvar, medicinering og udskrivning af patienterne.

- Den slags skal udbredes, og derfor er det positivt, at regeringen giver udtryk for, at området med medicinske ældre patienter skal prioriteres, lyder det fra Bent Hansen.

- Vi skal dog huske, at overbelægning ikke altid betyder, at der ligger patienter på gangene. Overbelægning kan også skyldes, at der på grund af pladsmangel midlertidigt ligger tre patienter på to-sengs-stuer. Overbelægningen kan altså også være et udtryk for, at personalet, der i forvejen løber stærkt, har ekstra meget at se til, pointerer Bent Hansen, der håber på, at regeringen bevilger flere penge på området, så der kommer flere hænder på afdelingerne.

Han ser frem til, at regeringen sammen med både regioner og kommuner nu skal drøfte, hvordan et mere sammenhængende sundhedsvæsen kan se ud. For eksempel bør der kigges på, hvordan kommunerne, eventuelt med styrket rådgivning fra sygehusene, kan forebygge indlæggelser af ældre.