Gå til indhold

Brug for stram kontrol med forskningsmidler

Danske Regioner tager Rigsrevisionens kritik af kontrollen med forskningsmidler til sig. Regionerne har allerede strammet op på procedurerne, men der vil fortsat være brug for at sikre, at forskningsmidler bruges korrekt

Ny rapport fra Rigsrevisionen kritiserer hospitalernes forvaltning af eksterne forskningsmidler. Ifølge Rigsrevisionen er der for lidt kontrol med, at forskningsmidlerne bruges korrekt. Danske Regioner tager kritikken til sig. På hospitaler og i de enkelte regioner er der allerede strammet op på procedurerne vedrørende forvaltningen af forskningsmidler. Det arbejde fortsættes nu. Der er brug for at sikre, at forskningsmidler ikke anvendes til uvedkommende aktiviteter.

 Regionernes hidtidige gennemgang har afsløret et fåtal alvorlige sager, som har medført politianmeldelser og påtaler. Samtidig har der indtil videre vist sig et lidt større antal sager, hvor man har sjusket med bilagene. Sagerne er få i forhold til de omkring 6.000 forskere, der er beskæftiget på de danske hospitaler. Alligevel bliver de taget alvorligt i regionerne som udtryk for, at der er brug for strammere procedurer for forvaltningen af eksterne forskningsmidler.