Gå til indhold

Danmark refunderer flest behandlinger i EU

Danmark er et af de EU-lande, hvor flest patienter får refunderet udgifter for behandling i udlandet. Men generelt er det de færreste der kender retten for refusion

Danmark er et af de europæiske lande, hvor flest borgere får refunderet udgifter til behandling i udlandet, viser den første evaluering af Patientmobilitetsdirektivet, der trådte i kraft den 25. oktober 2013.

Af de tyve medlemsstater, der har meldt data ind, har kun fire medlemsstater - heriblandt Danmark - mere end 1000 refusioner, mens 14 medlemsstater har mindre end 100. Af dem har seks stater slet ingen.

Det lave antal refusioner i EU skyldes ikke, at det offentlige afviser at betale omkostningerne, men primært at efterspørgslen på behandling i udlandet er forsvindende lille, konkluderer Europa-Kommissionen, der også vurderer, at manglende kendskab til den nye rettighed kan have noget med sagen at gøre.

En spørgeundersøgelse viser nemlig, at selv om tre ud af fire danskere føler sig velinformerede om, hvilke sundhedsydelser man kan få refunderet i Danmark, så siger kun hver femte det samme, når det gælder mulighederne for at få refunderet udgifter til behandling i udlandet.

- Patientrettigheder skal både være tilgængelige og forståelige, og så skal man have mulighed for at stille spørgsmål. Vi er netop som en del af Borgernes Sundhedsvæsen ved at se på, hvordan vi kan lave en styrket fælles borgerinformation om patientrettigheder og synliggøre den hjælp, man kan få hos patientvejlederne, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Projektet sigter netop mod at styrke informationsindsatsen omkring retten til at få refunderet behandling i udlandet. Det glæder man siger over i Danske Patienter.

- Fælles og ikke mindst brugervenlig information til patienterne om behandlingsmuligheder i udlandet, hvor man kan få hjælp og vejledning, og hvordan man bærer sig ad med at søge om forhåndsgodkendelse er et rigtig godt skridt på vejen, lyder det fra Danske Patienters kvalitetschef, Annette Wandel.

Læs hele historien i REGIO: