Gå til indhold

Deltag i debatten om brug af data fra vores DNA

Hvordan vi skal anvende oplysninger om vores DNA bl.a. til at udvikle bedre behandlinger, rummer en række etiske dilemmaer.

Den 23. og 24. april 2015 har du mulighed for at påvirke debatten
Danske Regioner har en vision om at udvikle Personlig Medicin, hvormed patienter fra starten af deres behandling kan få den rigtige medicin. Alt for mange patienter får i dag medicin, som enten er uden effekt eller med store bivirkninger.

Data fra analyser af vores DNA – de såkaldte genomsekventeringer – kan i fremtiden spille en afgørende rolle i forhold til at identificere hvilke patien-ter, der har en helt specifik type af en sygdom, og som derfor vil opnå en effekt og færrest mulige bivirkninger af en bestemt behandling. Sådanne data kan også bruges til at udvikle ny og mere effektiv medicin.
Der er dog en række etiske dilemmaer forbundet med genomsekventeringer og udviklingen af Personlig Medicin. Det gælder f.eks., hvem der skal kunne få adgang til oplysninger om dine gener, hvis de en dag bliver kortlagt? Og er du interesseret i at kende til din risiko for at få en sygdom, hvis den ikke kan kureres?
Spørgsmål som disse ønsker vi at høre din holdning til. Derfor afholder vi sammen med GenomeDenmark og Styrelsen for Forskning og Innovation en række borgermøder i København og Aarhus i forbindelse med Forskningens Døgn, hvor du har mulighed for at deltage.

Tid og sted
Torsdag den 23. april 2015 klokken 9.30-12 eller 13.30-16 i Teknologirådet, Toldbodgade 12, København
Fredag den 24. april 2015 klokken 13-15.30 eller 16.30-19 i Navitas, Aarhus Universitet, Aarhus