Gå til indhold

Der skal fokus på de regionale styrker for at skabe vækst

Regeringens udspil ”Strategi for vækst og udvikling i hele Danmark” skaber gode rammer for at styrke væksten. Regionale initiativer kan understøtte rammerne og blandt andet sikre kvalificeret arbejdskraft og gøre det mere attraktivt at bo overalt i landet

Regionerne hilser regeringens udspil velkommen og ser frem til at samarbejde med regeringen om at udnytte vækstmulighederne i alle dele af landet. Der skal satses yderligt på at sikre, at de rette kompetencer findes på fremtidens arbejdsmarked, og at både den trafikale og digitale infrastruktur bliver forbedret, hvis der for alvor skal skabes vækst i hele Danmark, lyder meldingen fra Danske Regioner.

- Regeringens vækstudspil skaber nogle gode rammer for at få sat gang i væksten i hele Danmark, men det ikke de samme greb, der kan skabe vækst i Nørre Snede som i Nykøbing Falster. Netop her har regionerne en unik viden om, hvilke udviklingsbehov- og muligheder, der er i de forskellige landsdele. Innovative regionale vækstmiljøer findes i alle dele af landet, eksempelvis energieffektivitets-klyngen omkring Sønderborg og fødevareerhvervet i det midt-og vestjyske. Det gælder også i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft, hvor flaskehalse allerede i dag er en reel udfordring flere steder, siger næstformand i Danske Regioner, Jens Stenbæk.

Han peger på, at f.eks. Region Midtjylland i flere år har arbejdet med at opkvalificere medarbejderne til især produktionsvirksomheder gennem kompetenceprogrammer. Effekten har været øget omsætning for virksomhederne og over 4000 skabte jobs. De øvrige regioner har også en række initiativer, som skal sikre de rette kompetencer fremover i arbejdsstyrken. Eksempelvis arbejder Region Sjælland sammen med blandt andre kommunerne om at opkvalificere de ufaglærte ledige, så de sjællandske virksomheder kan få mest mulig udbytte af de store anlægsprojekter som f.eks. sygehusbyggeri og Fermern-forbindelsen, der sættes i gang i de kommende år.

Flere skal tage en erhvervsuddannelse
Næstformanden i Danske Regioner er meget positivt stemt overfor, at ”Strategi for vækst og Udvikling i hele Danmark” lægger op til at sikre, at der oprettes flere grundforløb for erhvervsskolerne i nye byer med økonomisk støtte fra staten.

- Alle prognoser viser, at vi kommer til at mangle mere end 30.000 faglærte medarbejdere i de kommende år, så flere unge skal gøres interesserede i at begynde på en erhvervsuddannelse. I dag har en erhvervsskoleelev gennemsnitligt 7,5 km længere til uddannelsesstedet end en gymnasieelev, så det er et vigtigt initiativ, da flere undersøgelser viser, at afstand har betydning for de unges valg af uddannelse, siger Jens Stenbæk.

Bedre bredbånd og trafikmuligheder
Jens Stenbæk meget tilfreds med de 300 millioner kroner, der afsættes til en bredbåndspulje.

- En stærk digital infrastruktur er ikke bare med til at understøtte vækst, men også til at sikre, at det er attraktivt at bo i landområderne. Det er vigtigt at få rettet op på den ulighed i digitalisering i Danmark, som eksisterer i dag for både virksomheder og borgere, siger Jens Stenbæk.

Det undrer Jens Stenbæk, at den trafikale infrastruktur ikke fylder ret meget i regeringens i regeringens udspil.

- I Region Sjælland pendler næsten 90.000 borgere hver dag til Region Hovedstaden. Vi arbejder for at gøre det mere effektivt at pendle blandt andet via en bedre sammenhæng i den kollektive trafik. Det vil vi også gerne samarbejde med regeringen om, siger Jens Stenbæk.