Gå til indhold

Der skal være kortere transporttid til uddannelsesstedet for de unge

Hvis transporttiden er lang, vælger de unge ungdomsuddannelsen fra eller dropper ud. Derfor er det nødvendigt at sikre de unge bedre muligheder for at vælge ungdomsuddannelse inden for en rimelig transporttid, mener Danske Regioner

Rejsetid og -længde har betydning for unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse: Jo længere væk uddannelsesstedet ligger, jo større sandsynlighed er der for, at de vælger uddannelsen fra eller dropper ud. Det viser en analyse fra Danske Regioner.

Det er derfor nødvendigt at sikre lettilgængelige uddannelsestilbud til unge i hele landet. I Region Hovedstaden har transporttid betydet, at 20 procent af de uddannelsessøgende har valgt en anden ungdomsuddannelse. I hver tredje kommune har de unge gennemsnitligt mere end en times daglig transporttid til ungdomsuddannelserne.

Flere udbud af erhvervsuddannelser
Særligt de unges transporttid til erhvervsuddannelserne er lang. I de kommuner, hvor færrest tager en ungdomsuddannelse, er afstanden næsten dobbelt så lang til erhvervsskolen, end i de kommuner hvor flest får en ungdomsuddannelse. Og i de samme 25 kommuner har de unge dobbelt så langt som gymnasieeleverne i de tilsvarende kommuner.

Det overordnede mål er, at flere skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse for at sikre behovet for fremtidig faglært arbejdskraft.

- Tilgængeligheden til erhvervsuddannelser skal øges. Derfor mener jeg, at man kraftigt skal overveje at gøre noget ved afstandene til uddannelserne, og det kan man blandt andet ved at se på nogle af de gode forsøg, der er lavet med at have grundforløbene flere steder, siger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner.

Danske Regioner mener, at den kommende udbudsrunde af erhvervsuddannelser er en kærkommen anledning til at få erhvervsuddannelserne tættere på de unge.

FAKTA: Ny udbudsrunde for erhvervsuddannelserne

  • Frem mod 2017 gennemføres en udbudsrunde som led i udviklingen af en enklere struktur og nye grundforløb, hvor de eksisterende uddannelsesinstitutioner og eventuelle andre relevante institutioner skal ansøge om at udbyde uddannelsernes grund- og hovedforløb og uddannelser. Regionsrådene koordinerer den samlede uddannelsesindsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser og afgiver indstilling til undervisningsministeren om placering af nye uddannelsessteder i regionen.