Gå til indhold

Få borgere anmelder fejl på sygehuse

En database, som indsamler viden om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, benyttes kun af få borgere. Fortæl os om fejlene, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg

Hvis en patient oplever mangelfuld behandling på sygehuset eller får tildelt forkert medicin, kan patienten indberette det som en såkaldt utilsigtet hændelse. Det skal ske til sundhedsvæsenets rapporteringssystem DanskPatientSikkerhedsDatabase, DPSD, som indsamler viden om utilsigtede hændelser.
 
Formålet er at forbedre arbejdsgange på blandt andet sygehusene og forebygge fejl, og både sundhedspersonale og patienter kan anmelde fejl. Men mens sundhedspersonalet i høj grad benytter systemet, sker det kun i ringe grad blandt patienter. I 2014 rapporterede blot 1.871 patienter en utilsigtet hændelse mod 1.936 patienter året før og 1.200 patienter i 2012.
 
- Når borgerne fortæller om de fejl, de oplever, får vi mulighed for at lære af det på en grundig og systematisk måde. Og det er jo det, vi gerne vil. Vi ønsker hele tiden at gøre det bedre i sundhedsvæsenet, og der har vi brug for borgernes hjælp, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.
 
Flere end en million danskere er hvert år i kontakt med landets sygehuse, så de under 2.000 patientanmeldelser sidste år udgør en forsvindende lille del sammenlignet med 164.512 anmeldelser fra sundhedspersonale.
 
- Vi ved jo, at der sker fejl på sygehusene, og i et system, som er bygget op om mennesker, er det desværre umuligt at undgå fejl fuldstændig - uanset hvor dygtigt personalet er. Men jo flere patienter, der rapporterer de fejl, de oplever, desto bedre muligheder har vi for at skabe et endnu bedre sundhedsvæsen, siger Ulla Astman.
 
DanskPatientSikkerhedsDatabase drives af Patientombuddet.
 
Læs mere: