Gå til indhold

Flere end 280 idéer til at forbedre service og kommunikation

Idéer fra patienter og pårørende skal bruges som indspil til en kommende handlingsplan, som skal styrke patientforløbene og give bedre patientoplevelser på sygehusene

Hav særlige medarbejdere, der uddannes til at tage sig af de unge patienter. Giv patienterne et visuelt overblik over hele behandlingsforløbet. Lav et site, hvor pårørende kan koordinere transport til sygehuset. Luft ud på afdelingerne. Opret motionscentre på hvert sygehus.

Det er nogle af de flere end 280 ideer, som patienter, pårørende og andre interesserede borgere har skrevet på www.voressundhedsvæsen.dk siden lanceringen den 2. februar. Formålet med sitet er at give alle, der har en ide til at gøre kommunikationen og servicen bedre for både patienter og pårørende, mulighed for at offentliggøre deres ide.

- Der er kommet mange gode og konstruktive ideer, som ofte tager udgangspunkt i borgernes egne erfaringer. Ideerne skal vi regionspolitikere lade os inspirere af og bruge i arbejdet med at skabe den kulturændring, der skal føre til bedre patientoplevelser og mere sammenhæng i patienternes forløb på sygehusene, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen.  

Borgermøder i hele landet
Han og de øvrige regionspolitikere i hele landet har lørdag den 28. februar inviteret en række borgere til borgermøde netop for at diskutere, hvordan patienter og pårørendes oplevelse af og ophold på sygehuse kan blive bedre.

Ideerne fra www.voressundhedsvæsen.dk skal bruges som grundlag for diskussionerne. Her skal cirka 120 borgere fra hver af de fem regioner sammen med regionspolitikerne forsøge at kvalificere en række ideer, som kan gøre servicen og kommunikationen bedre. Ud over at ideerne kan ende med lokale initiativer, så skal de ideer, der udvælges på borgermøderne, bruges i handlingsplanen ”Borgernes Sundhedsvæsen – Vores Sundhedsvæsen”. Planen udgives i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling i april.

- Jeg glæder mig til at deltage i diskussionerne og få input fra hverdagens eksperter - nemlig patienter og pårørende.  Jeg forventer, at vi i de fem regioner både får gode diskussioner og et godt materiale at gå videre med, så regionerne og deres medarbejdere gennem en forbedret kommunikation og service kan skabe mere helstøbte patientforløb, siger Bent Hansen.
Borgermøderne afholdes på Herlev Hospital, Hotel Scandic i Roskilde, Lillebæltshallerne i Middelfart, Bjerringbro Gymnasium og UCN i Aalborg.