Gå til indhold

Flere gentestes for brystkræft

Gentest bliver mere udbredt som en del af forebyggelsen og behandlingen inden for brystkræft

Lægerne bruger i stigende grad gentest til at forebygge og behandle brystkræft. Med de nye metoder kan man kortlægge og forebygge arvelige former for brystkræft og man kan målrette behandlingen, så den får større effekt.

5-10 procent af brystkræfttilfældene i Danmark er arvelige typer – af dem er 30-40 procent relateret til det såkaldte BRCA-gen

- Vi har i dag nogenlunde fat i de familier i Danmark, der har arvelige mutationer i BRCA-genet for brystkræft. Derfor er antallet af screeninger ved at stabilisere sig, forklarer overlæge Finn Cilius Nielsen fra afdelingen for genomisk medicin på Rigshospitalet.

Inden for brystkræft indeholder de nye screeningspakker omkring 30 gener, men der kommer hele tinden nye til, fordi man stadig finder nye cancergener, især blandt de meget unge patienter.

Læs mere: