Gå til indhold

Flere kræftforløb gennemføres til tiden

På et år er fem procentpoint flere kræftpatienter kommet igennem et behandlingsforløb til tiden, viser ny opgørelse. Samtidig blev 16.000 flere forløb sat i gang. Vi skal blive endnu bedre, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner

Kræftpatienter behandles landet over for en række kræftformer med både kirurgi, strålebehandling og medicinsk behandling. En stor gruppe af disse patienter indgår i skræddersyede kræftpakkeforløb, og nye tal for 2014 viser, at flere patienter gennemfører pakkeforløbene til tiden. Sidste år nåede 77 procent af patienterne igennem et forløb mod 72 procent i 2013. Det fremgår af en netop offentliggjort opgørelse fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

- Kræftpakkeforløbene er med til at sikre den bedste behandling til vores kræftpatienter, og det er selvsagt afgørende gode nyheder, at flere forløb nu gennemføres til tiden. Personalet på kræftafdelingerne løfter en enorm opgave, og de bliver hele tiden dygtigere, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

De hurtige pakkeforløb har også betydning for overlevelsen, og en anden opgørelse fra Statens Seruminstitut har netop vist, at flere og flere kræftpatienter i perioden 2011-2013 var i live henholdsvis ét og fem år efter, at de havde fået diagnosen. Andelen er steget med cirka ti procentpoint siden årtusindskiftet, og for kvindernes vedkommende lever næsten otte ud af ti nu et år efter, at de har fået konstateret cancer.

Sidste år blev der igangsat 121.763 kræftpakkeforløb, og det var over 16.000 flere forløb end året før.

- Samlet set får flere danskere konstateret kræft, men samtidig overlever flere den alvorlige sygdom, og afdelingerne starter flere forløb. Det går i den grad den rigtige vej, og der afsættes stadig betragtelige midler til området. Men vi er ikke i mål, for der er stadig for store regionale forskelle i behandlingen, og flere skal igennem et pakkeforløb til tiden, siger Bent Hansen.

- Derfor er vi nu gået sammen med Danske Multidisciplinære Cancer Grupper for at analysere, hvad der skal gøres og hvordan. Eksempelvis har nogle kræftpatienter det simpelthen for dårligt til at kunne gennemføre behandlingen til tiden, og nogle steder mangler der de rette lægefaglige kompetencer. De ting skal vi vide mere om, så vi kan gøre noget ved det.

I februar indgik Danske Regioner en kræftaftale med regeringen til 1,1 milliarder kroner, som iværksættes fra andet halvår af 2015. Aftalen øger blandt andet kapaciteten på kræftafdelingerne, forbedrer plejen af uhelbredeligt syge børn og styrker samarbejdet mellem sygehuse og praktiserende læger.   

Sundhedsstyrelsen mener, at stigningen i antallet af kræftpatienter, der kommer igennem behandlingsforløb til tiden er meget tilfredsstillende - særligt i betragtning af, at regionerne har haft en øget aktivitet i 2014.