Gå til indhold

Flere patienter skal i behandling med dyre hepatitis lægemidler

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) godkender nye kriterier for behandling af hepatitis og nedsætter samtidig nyt fagudvalg på hjertekar-området

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har afholdt møde den 11. november 2015. På mødet godkendte RADS en revideret vejledning for behandling af hepatitis C patienter (patienter som lider af smitsom leverbetændelse).

Godkendelsen betyder, at behandlingskriterierne for anvendelse af de ”nye” hepatitislægemidler udvides til også at omfatte mindre syge og ikke livstruede hepatitis C patienter. Med revideringen skønnes det, at op til 700 nye patienter vil blive tilbudt behandling med de ”nye” hepatitislægemidler indenfor det næste år.

RADS formand Jørgen Schøler Kristensen udtaler:

- Lægemiddelmyndighederne godkendte i 2014 de første ”nye” hepatitis lægemidler. Det skete på baggrund af mindre dokumentation end, hvad der normalt kræves for at få godkendt et nyt lægemiddel. Af hensyn til patienternes sikkerhed besluttede vi derfor at anbefale lægemidlerne til de patienter, hvor der var en forventning om, at effekten klart oversteg bivirkningerne ved lægemidlerne. Vi har nu opnået erfaring med hepatitis lægemidlerne, og vi har med glæde kunnet konstatere, at hovedparten af de mest syge patienter med alvorlig påvirket leverfunktion har gennemført et velbehandlet behandlingsforløb, så de i dag er fri for hepatitis. Vi har faktisk indtil nu ikke oplevet et eneste tilfælde, hvor sygdommen er brudt ud igen, hvilket er helt fantastisk. Vi finder derfor også, at tidspunktet er kommet til at udvide vores behandlingskriterier og også tilbyde lægemidlerne til visse grupper af patienter, som ikke er livstruede, men som vil kunne have særlig gavn af lægemidlerne.

RADS drøftede og godkendte endvidere et forslag til revideret behandlingsvejledning for forebyggelse af blodpropper hos akut indlagte medicinske patienter (antitrombotisk behandling). Herudover godkendte rådet, at en række behandlingsvejledninger opdateres med nye lægemidler. Det gælder behandlingsvejledningerne for HIV/AIDS, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), levertransplantation og blærehalskirtelkræft.

Modsat kunne RADS ikke på nuværende tidspunkt godkende et forslag til ny behandlingsvejledning for brystkræft (AntiHER2) samt et udkast til behandling af revideret vejledning for behandling af blodpropper hos patienter med hjertefejl (atrieflimmer). For begge behandlingsvejledningers vedkommende er der udestående punkter, som skal afdækkes og præciseres, inden behandlingsvejledningerne kan godkendes.

RADS besluttede desuden at nedsætte ét nyt fagudvalg vedrørende behandling af forhøjet fedtniveau i blodet. Fagudvalget vil blandt andet se på de meget omtalte PCSK9 hæmmere.

I den forbindelse udtaler RADS formand Jørgen Schøler Kristensen:

- Der har været mange forskellige udmeldinger i medierne fra virksomheder, læger og patientforeninger om, hvor mange patienter, der skal behandles med de nye lægemidler. Vi har på den baggrund vurderet, at der er et stort behov for at opnå konsensus om hvilke patienter, som med særlig fordel kan tilbydes disse lægemidler. Vi har derfor besluttet os for at nedsætte et fagudvalg, som skal udarbejde et udkast til en behandlingsvejledning på området.

Herudover besluttede RADS, at foretage en revurdering af behandlingsvejledningen vedrørende Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) samt at foretage en opdatering af vejledningen vedrørende lungekræft, hvor Koordinationsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) for nyligt har anbefalet to nye lægemidler.

Endelige besluttede RADS at sammenlægge rådets to fagudvalg for behandling af prostatakræft (fagudvalget for endokrin behandling af prostatakræft og fagudvalget for medicinsk behandling af metastaserende kastrationsresistent prostatacancer) samt at nedlægge fagudvalget vedrørende røntgenkontraststoffer.