Gå til indhold

Folkevalgte sikrer åbenhed og dialog på sundhedsområdet

Det danske sundhedsvæsen er et af de bedste og billigste, det vil Konservative nu gamble med. Bent Hansen, formand i Danske Regioner, opfordrer til, at debatten om fremtidens sundhedsvæsen skal bygge på realiteter og tage udgangspunkt i et reelt problem

De Konservative foreslår i et udspil om fremtidens sundhedsvæsen, at regionsrådene og regionspolitikerne erstattes af private bestyrelser, og at sygehusene skal have mulighed for at være selvejende. Bent Hansen, formand for Danske Regioner, har følgende kommentar til de Konservatives udspil:

 - Konservative gør med deres udspil op med en demokratisk tradition, hvor folkevalgte fra landsdelen tager de overordnede beslutninger og sikrer en åben og gennemsigtig beslutningsproces på sundhedsområdet. Samtidig er Konservative med deres oplæg med til at skabe usikkerhed i et presset sundhedsvæsen. Vi har ikke brug for politikere, der tager gamle strukturdiskussioner op, vi har brug for politikere, der tager et medansvar for at skabe borgernes sundhedsvæsen.
 
 - Konservative påstår, at de ved at nedlægge regionerne får et mindre bureaukratisk sundhedsvæsen, men sundhedsområdet er i dag styret effektivt og har en højere produktivitet end både kommuner og stat. Det påpeger de fremmeste eksperter på området, der samtidig pointerer, at de ikke kan pege på en model, der vil fungere bedre, end den regionale vi har i dag.

- Det Konservative oplæg bygger på en række fordomme om regionerne, som udviklingen har overhalet; Der er en øget brug af private i regionerne, vi kan i dag dele data på tværs af regionerne, regionerne har iværksat et projekt, der skal analysere og minimere de regionale forskelle, og der arbejdes ihærdigt på alle afdelinger for at komme overbelægning til livs, og det er blevet mindre.

 - Danske Regioner deltager gerne i den debat om, hvordan vi skal udvikle sundhedsområdet og styringen af det, men debatten skal bygge på realiteterne og tage udgangspunkt i et reelt problem. Med det Konservative oplæg kan det være svært at se, hvad det er for et problem Konservative vil løse, og de har ikke taget højde for de blandede erfaringer, der er med bestyrelser i Danmark og i udlandet. Hvis vi skal gamble med sundhedsvæsenet, skal vi have dokumentation for, at det vil være til gavn for borgerne, slutter Bent Hansen.