Gå til indhold

Fortsat fald i det regionale sygefravær

Siden regionerne blev oprettet, er sygefraværet faldet med 2,3 dage pr. medarbejder. Det betyder, at der dagligt var 1.045 flere medarbejdere på arbejde i regionerne i 2014 end i 2007.

Sygefraværet for regionale medarbejdere var i 2014 på 10,6 dage. Et fald på små 2 procent fra 2013. Det betyder flere fuldtidsmedarbejdere på arbejde på hospitalerne, i psykiatrien og på de sociale institutioner, helt præcist 91 fuldtidsmedarbejdere. Det viser en ny opgørelse fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. 

Siden regionsdannelsen i 2007 er sygefraværet således faldet med 2,3 dage per medarbejder, fra 12,9 sygedage i 2007 til 10,6 i 2014. Omsat til fuldtidsbeskæftigede svarer det til 1.045 - mere end 2 millioner arbejdstimer eller godt 270.000 arbejdsdage.

- Et så konstant fald i sygefraværet i regionerne viser, at regionerne tager området alvorligt og gør en stor indsats for at få sygefraværet ned. De flere hænder i dagligdagen gavner både medarbejdere, de regionale arbejdspladser og patienterne. De gode resultater på landsplan må ikke blive en sovepude, og derfor skal både regionerne og deres arbejdspladser fortsat se på, hvordan vi kan arbejde med at få sygefraværet til at falde endnu mere, siger Anders Kühnau, formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner.

Et af de steder, hvor sygefraværet er faldet markant, er Nykøbing Falster Sygehus i Region Sjælland. Alene fra 2013 til 2014 er sygefraværet faldet med seks procent. Region Sjælland har vedtaget at arbejde både på strategisk- og arbejdspladsniveau med, at sygefravær ikke kun handler om den enkelte leder og den sygemeldte - men i høj grad om arbejdspladsen som helhed, og det som skaber nærvær. Ledelsen på Nykøbing Falster Sygehus har derfor haft fokus på, at både de lokale ledelser på de forskellige afdelinger i samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter skal få nedbragt sygefraværet.