Gå til indhold

Gode takter i Lægeforeningens udspil om fremtidens sundhedsvæsen

Formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg peger på, at Lægeforeningens ny vision støtter godt op om tankegangen i Borgernes Sundhedsvæsen og sætter spot på en række udfordringer, som regionerne er klar til at diskutere

Danske Regioner hilser Lægeforeningens vision for fremtidens sundhedsvæsen op til årets Lægemøde velkommen.

 - Der er rigtig mange gode takter, der flugter med de idéer og visioner, som regionerne har i forhold til fremtidens sundhedsvæsen i vores nye handleplan Borgernes Sundhedsvæsen. Vi ser frem til sammen med lægerne at arbejde videre med de problemstillinger, som Lægeforeningen peger på, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman. 

 Det gælder blandt andet i forhold til at få skabt bedre rammer for at kunne inddrage patienterne mere i behandlingsforløb og styrke forebyggelse, sundhedstjenesteforskning og samarbejdet på tværs af både specialer og sektorer.

Lægeforeningens vision peger også på, at der for øjeblikket er mangel på speciallæger flere steder i regionerne. 

 - En bedre spredning af speciallægerne er jo lige præcis vores dagsorden. Der er her en fordelingsproblematik, som vi skal have løst. Og så er vi parate til at drøfte behovet for uddannelsespladser på medicinstudiet, siger Ulla Astman.  

Formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg peger på, at det - indtil der er uddannet flere læger - er vigtigt at se på arbejdsdelingen mellem de forskellige aktører, niveauer og faggrupper i sundhedsvæsenet og måden opgaverne løses på - f.eks. ved brug af telemedicin.

Det gælder også i forhold til de praktiserende lægers arbejde.

 - Vi skal se på, om en ændret honorarstruktur kan være med til at understøtte lægedækningen i yderområderne. Sammen skal vi også sikre, at lægerne bruger deres ressourcer bedst muligt set i forhold til det samlede behov, blandt andet patienterne. Regionerne har f.eks. et ønske om, at der bruges mere tid på kronikere, siger Ulla Astman.