Gå til indhold

Justeringer i Danske Regioners ledelse

Danske Regioner omlægger ledelsesstrukturen fra 16. april 2015

Danske Regioners ledelse foretager en justering, så direktionen fremover består af fire personer: Adm. direktør Adam Wolf, direktør for regional udvikling Gitte Bengtsson, forhandlingsdirektør Signe Friberg og sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Omlægningen sker i forlængelse af Kristian Heunickes jobskifte.
Den forenklede ledelsesstruktur skal sikre god koordinering og præcisere ansvaret for de brede politiske processer, der er afgørende for, at Danske Regioner kan bidrage til at udvikle det regionale demokrati.
I forbindelse med omstruktureringen får Signe Friberg ansvaret for forhandlingerne på praksisområdet, mens Erik Jylling overtager ansvaret for de sundhedspolitiske aspekter af praksisområderne.
Rikke Margrethe Friis  udnævnes til cheføkonom og vicedirektør med ansvar for regionernes økonomi, økonomiforhandlinger, styring og effektivisering, og samtidig udnævnes Katrine Tang til sekretariatschef og vicedirektør med ansvar for tilrettelæggelse og ledelse af større tværgående projekter og politiske processer.

Læs mere
Danske Regioners administrative organisation (pdf) - organisationsdiagram pr. 16. april 2015