Gå til indhold

KRIS anbefaler lægemiddel til modermærkekræft

Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) anbefaler lægemidlet Mekinist til behandling af modermærkekræft. Samtidig er rådet positivt indstillet i forhold til lægemidlet Perjeta til behandling af brystkræft, men har anmodet ansøger om at præcisere dets anvendelsesområde

Den 27. oktober 2015 behandlede Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) to ansøgninger om standardbehandling.

KRIS besluttede at anbefale lægemidlet trametinib (Mekinist) i kombination med dabrafenib (Tafinlar) som standardbehandling til patienter med modermærkekræft, som blandt andet har den særlige genmutation BRAF V600.

- I rådet lagde vi blandt andet vægt på, at der for patienter behandlet med Mekinist er observeret en forlænget overlevelse indtil sygdomsforværring på 2-4 måneder, forklarer Steen Werner Hansen, formand for KRIS.

KRIS var umiddelbart positivt indstillet for at anbefale lægemidlet pertuzumab (Perjeta) - i kombination med Herceptin og kemoterapi - før operation for brystkræftpatienter med genmutationen HER2.

- De foreliggende studier viser blandt andet en stigning på 17 procent i antallet af patienter, som opnår fravær af invasive kræftceller i brystet ved operation, og næsten dobbelt så mange patienter opnår fravær af invasive kræftceller i både bryst og lokale lymfeknuder, uddyber Steen Werner Hansen.

Det er dog en forudsætning for KRIS’ anbefaling af Perjeta, at ansøger præciserer hvilke patienter med tidligt stadie af brystkræft og høj risiko for sygdomstilbagefald, der er kandidater til behandling. Ansøger skal desuden registrere anvendelsen af Perjeta med henblik på en opfølgning i KRIS om to år.

Det er ligeledes en forudsætning for KRIS’ anbefaling af Mekinist, at ansøger en gang årligt rapporterer behandlingseffekt, overlevelse og forlænget overlevelse indtil sygdomsforværring til KRIS.

For patienter, der tidligere har modtaget immunterapi, har KRIS desuden anmodet ansøger om at fremsende datagrundlaget for behandling med Mekinist til denne patientgruppe. KRIS vil herefter tage stilling til den indikation.