Gå til indhold

Mange pendler ud af de store byer

Vi pendler mere og længere – men myten om, at pendlingen går fra land til by holder ikke. Tværtimod er der siden 2009 et stigende antal, der pendler ud af de store byer, viser en analyse fra Danske Regioner.

Den internationale tendens til at flere flytter til de store byer, gælder også for Danmark. Men der er stadig mange arbejdspladser, der ligger uden for de store byer, viser en ny pendleranalyse fra Danske Regioner. Flere folk bor i de store byer, men flere pendler altså også ud til job uden for de store byer.
Ser man på udviklingen de seneste fem år, er nettoindpendlingen i de større byer blevet mindre, mens en stor del af kommunerne i yderområderne i Nordjylland, Thy, Nordfyn, Lolland og Nordvestsjælland har oplevet en stigning i antallet af pendlere, der dagligt kommer til kommunen for at arbejde.
 
- Tallene taler deres tydelig sprog: Vi pendler mere og længere og med den stigende pendling på tværs af regioner og kommuner er der behov for en velfungerende infrastruktur og et godt kollektivt transportsystem. Det er en afgørende forudsætning for arbejdskraftens mobilitet og dermed for et velfungerende arbejdsmarked, understreger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.
 
- Forskellige regionale udfordringer kræver forskellige løsninger. Der vil være behov for andre løsninger for at forbedre arbejdskraftens mobilitet i yderområderne, end der vil være i de store byer. Nogle steder skal fokus være på kollektiv trafik, andre steder på vejforbedringer, samkørsel og parkeringspladser ved stationer og større busstoppesteder, siger Bent Hansen og peger på, at regionale pendlingsstrategier kan bidrage til at sikre gode pendlingsmuligheder for dem, der bor i yderområderne.
 
Fakta

Vi pendler mere og længere. Fire ud af ti krydser kommunegrænsen for at komme på arbejde, og andelen af beskæftigede, der har mere end 30 kilometer til arbejde, er steget med ca. 25 procent siden 2006.
 
Analysen viser også, at pendling ikke kun går mod de store byer. I Midt- og Vestjylland er der fx mange kommuner, der har en positiv nettoindpendling. Og ser man på udviklingen fra 2009 til 2014 er nettoindpendlingen steget i nogle udkantskommuner, mens den er faldet i storbyerne.