Gå til indhold

Markante effekter af vækstforuminvesteringer

På tre år er der skabt flere end 8.000 nye fuldtidsjob, mens tusindvis af virksomheder har øget omsætningen med samlet 16 milliarder kroner. Håndfaste vækst-tiltag fra regionerne står bag fremgangen

I årene 2010-2013 er der skabt 8.300 ekstra fuldtidsjob i det private danske erhvervsliv, hvor virksomhederne samtidig har øget den samlede omsætning med 16 milliarder kroner.

Sådan lyder resultaterne fra de såkaldte Vækstforum-projekter, hvor danske virksomheder får tilført EU-midler gennem vækstfora i de danske regioner. Vækstforaene arbejder for at styrke produktivitet, eksport og vækst i det regionale erhvervsliv.

Fra 2007 til september 2014 har flere end 38.000 virksomheder deltaget i Vækstforum-projekter. Fra 2010-2013 er knap 9.000 af disse virksomheder blevet sammenlignet med virksomheder, som ikke har deltaget i Vækstforum-projekter, og når de to grupper sammenlignes, er der tydelige forskelle: Vækstforum-virksomhederne har skabt 8.000 ekstra fuldtidsjob og en øget omsætning på 16 milliarder kroner sammenlignet med den øvrige gruppe virksomheder.

Resultaterne fremgår af en omfattende effektmåling foretaget af Danmarks Statistik i samarbejde med de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen.

Forbedret konkurrenceevne hos virksomhederne
- Resultaterne er ganske enkelt glimrende. Vi har de seneste år hørt utroligt meget om krise og nedlagte virksomheder, men her har vi altså en enormt stor gruppe virksomheder, som med økonomisk hjælp har formået at kickstarte en positiv udvikling. Og de mange job er kommet for at blive, for de er skabt gennem forbedret konkurrenceevne hos virksomhederne. Det er ikke luftkastel-job, hvor der bare midlertidigt er sat gang i forbruget, siger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner.

De bedste resultater fra Vækstforum-investeringerne ses hos virksomheder, som har videreuddannet deres medarbejdere, samt generelt ved virksomheder, som arbejder inden for energi, klima og miljø.

- Dygtige medarbejdere skaber mere produktivitet, som igen skaber øget vækst. Og en virksomhed i fremgang kan ofte ansætte flere medarbejdere. Vi kan jo se på tallene, at Vækstforum-ordningen skaber meget håndfaste resultater for virksomhederne, og der er al mulig grund til at fortsætte det arbejde, siger Carl Holst.

De seks regionale vækstfora vil frem mod 2020 årligt investere cirka 350 millioner kroner fra EU’s strukturfonde i det danske regionale erhvervsliv gennem Vækstforum.

FAKTA: Vækstforum

 • Nedsættes af regionernes regionsråd og investerer penge i initiativer, der styrker det regionale erhvervslivs produktivitet, vækst og eksport. Der er i alt seks regionale vækstfora (et i hver region og et på Bornholm), og hvert vækstforum udgøres af 21 medlemmer fra erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt kommuner og regioner.
 • Vækstforaene investerer i en lang række virksomheder i brancher som turisme, fødevarer, uddannelse, sundhed, energi, klima og miljø.
 • Flere end 38.000 virksomheder har deltaget i Vækstforum-projekter fra 2007-2014 (september). Den nye effektmåling er foretaget blandt knap 9.000 af disse virksomheder. 
 • Vækstforaene investerer i projekter, der bidrager til, at virksomheder udvikler nye produkter og teknologier, søger nye eksportmarkeder og kvalificerer medarbejderne til at løse nye opgaver. Investeringerne kan også gå til etablering af nye fysiske testfaciliteter.
 • Vækstforaene fordeler hvert år ca. 350 millioner kroner fra EU’s Strukturfonde. Vækstforaene indstiller til Erhvervsstyrelsen, hvordan midlerne ønskes anvendt, og Erhvervsstyrelsen afgiver den endelige godkendelse.

Regioner - Markante effekter af vækstforuminvesteringer

CASES: Hele landet profiterer

 • Virksomheder i samtlige fem regioner har eksempler på, hvordan vækstforuminitiativer har bidraget til fremgang.
 • Eksempelvis har Esbjerg-virksomheden East Metal flyttet sin produktion af enorme transportmaskiner fra Letland til Nakskov med støtte fra vækstforum og skabt både arbejds- og lærlingepladser.
 • I Hjørring kunne pumpevirksomheden JS Proputec med midler fra vækstforum ansætte en ny, højtuddannet medarbejder, som bl.a. udarbejdede en ny forretningsstrategi. Siden har JS Proputec fordoblet sin ordrebeholdning.
 • I Spøttrup havde virksomheden JT Teknik vokseværk, efter at Troels Toft havde overtaget virksomheden efter sin far. Ordrefremgangen gjorde det vanskeligt at overskue økonomien. Støtte fra vækstforum til en vækstplan og et bedre administrativt overblik skabte plads til væksten, og omsætningen er fordoblet et par gange siden finanskrisen, mens produktionen er udvidet med flere medarbejdere.
 • Graduateland driver de officielle karrierereportaler på 25 europæiske universiteter og matcher unge akademikere og virksomheder på tværs af landegrænser. Et vækstlån via Accelerace, som bl.a. er støttet af Vækstforum Hovedstaden, gjorde det muligt at få ansat flere medarbejdere hurtigere end tidligere.
 • Med støtte fra Vækstforum har virksomheden Banke Accessory Drives i Nordborg udviklet en eldreven skraldebil og er på få år vokset til en innovativ virksomhed med en omsætning på et tocifret millionbeløb, 10 fuldtidsansatte og er kommet ind på de europæiske eksportmarkeder.