Gå til indhold

Monitorering af kræftpakker - 2. kvartal 2015

Kræftpakkerne har siden 2013 fået flere patienter igennem forløb til tiden, og trods stagnation de sidste kvartaler, så er Sundhedsstyrelsen tilfreds.

Overordnet set er udviklingen af kræftpakkernes forløbstider tilfredsstillende. Sådan lyder konklusionen fra Sundhedsstyrelsen efter offentliggørelsen af den seneste statistik på området.

83 procent af alle kræftpatienter fik i 2. kvartal 2015 behandling til tiden. De forrige to kvartaler var de tilsvarende tal - før efterregulering - 84 og 82 procent.

Tallene stammer fra Statens Seruminstitut. De viser, hvor mange kræftpatienter, der får kemoterapi, stråler, operation og anden behandling indenfor de tidsmål, der er fastsat for hver enkelt kræftform.

Hvert kvartal siden begyndelsen af 2013 er tallene blevet opgjort. Og andelen af patienter, der får behandling til tiden, er i dag højere end dengang. I 2014 og i første halvår af i år fik 5-10 procentpoint flere patienter behandling indenfor tidsrammerne, end da monitoreringen begyndte.

Mindre regionale forskelle

De regionale variationer er samtidig mindsket. Fra 13 procentpoint i forskel i 2. kvartal 2014 til otte procentpoints forskel i overholdelsesgrad i 2. kvartal i år.

Samme tendens viser sig, når man ser på kræftoverlevelsen: Over ti år er forskellene i overlevelse fra region til region mindsket med 32 procent, viser tal fra dødsårsagsregistret i Statens Seruminstitut.

De mere ensartede tal for forløbstider i kræftbehandlingen er ifølge Danske Regioner tilfredsstillende.
Ikke desto mindre, er der stadig områder, hvor behandling kan iværksættes hurtigere end i dag: Danske Regioner vil nu - sammen med repræsentanter fra kræftlægerne i sammenslutningen DMCG (Danske Multidisciplinære Cancer Grupper) - analysere de regionale forskelle på området. Herudover vil regionerne drøfte udviklingen i den taskforce, som Regionerne og Sundhedsstyrelsen har nedsat på området.

Flere penge til kræftbehandling er på vej

Ifølge den netop indgåede aftale om regionernes økonomi vil regeringen frigive penge til en ekstra indsats på kræftområdet, så flere patienter kan blive behandlet indenfor forløbstiderne.

Det overordnede mål med de standardiserede kræftpakkeforløb er at yde en hurtigere indsats med bedre forløb og styrket overlevelse som resultat.

De kvartalvise tal for kræftpakkerne efterkorrigeres senere.