Gå til indhold

Monitorering af kræftpakker - 4. kvartal 2014

Mange flere kræftpatienter i behandling i 4. kvartal 2014 og status quo mht. opfyldelse af mål for pakkerne. Alt i alt en tilfredsstillende udvikling, vurderer Sundhedsstyrelsen

Den seneste kvartalsmonitorering af forløbstider på kræftpakkerne viser, at udviklingen i gennemførelsen af pakkeforløbene er nogenlunde konstant fra 83 procent i 3. kvartal til 82 procent i 4. kvartal. Samtidig er der en væsentlig stigning i antallet af nystartede forløb: I forhold til 3. kvartal, er der startet ca. 14 procent flere forløb i 4. kvartal 2014 - svarende til 4.098 flere patienter. Sundhedsstyrelsen bemærker i kvartalsrapporten, at man finder udviklingen tilfredsstillende.

 3. kvartal 2014 er ved den seneste opgørelse blevet efterkorrigeret, således at det kan sammenlignes med tidligere kvartaler. Dette viser, at der efterkorrigeret er sket en stigning i gennemførelsesgraden fra 73 procent i 2. kvartal til 79 procent i 3. kvartal.

Læs mere
Monitorering af pakkeforløb for kræft, 4. kvartal 2014 - fra Statens Serum Institut