Gå til indhold

National lungesatsning til 250 millioner kroner skydes i gang

Regeringen, Danske Regioner og KL sætter gang i en national satsning for mennesker med lungesygdomme. Satsningen, som der er sat 250 millioner kroner af til, skal blandt andet føre til, at lungesygdommen KOL bliver opdaget langt tidligere

Omkring 170.000 danskere lever ifølge Statens Serum Institut i dag med diagnosen KOL - en alvorlig kronisk lungesygdom, som fører til en gradvis nedbrydning af lungerne. Og mindst ligeså mange har sygdommen uden at vide det, vurderer Sundhedsstyrelsen. For dem kan det gøre en stor forskel, hvis diagnosen bliver stillet tidligere, så de kan komme i den rette behandling.

Regeringen vil derfor sammen med Danske Regioner og KL sætte gang i en national lungesatsning til 250 millioner kroner. En væsentlig del af satsningen går ud på at styrke den tidlige opsporing af KOL-patienter.

- Det er et problem, at mange KOL-patienter for sent finder ud af, at de er syge. Ofte har de allerede mistet op til halvdelen af deres lungefunktion, inden de får diagnosen - og de får altså ikke det tabte igen. Derfor er det vigtigt, at vi få sat skub i en bedre og tidligere opsporing af de mennesker, der er i risiko for at udvikle KOL. For med den rette indsats kan sygdommen bremses, og det kan betyde, at mennesker med en lungesygdom får mange flere gode leveår, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Hurtig udredning er afgørende
Hvert år får ca. 10.000 danskere stillet diagnosen KOL. Lungesatsningen skal blandt andet føre til, at flere danskere, der er i risiko for at have en lungesygdom, får målt deres lungefunktion. Sundhedsstyrelsen opdaterer derfor KOL-anbefalingerne for tidlig opsporing, så flere danskere får tilbudt en lungefunktionsmåling. Samtidig gennemføres en lungekampagne i foråret 2016, der skal gøre danskerne opmærksomme på symptomer på KOL, og på hvordan de kan blive undersøgt.

Målet er, at der kan foretages i omegnen af 360.000 ekstra lungefunktionsmålinger hos de praktiserende læger over de næste fire år, og det vurderes, at der i perioden fra 2016-2019 kan opspores op til 90.000 nye KOL-patienter.

Ulla Astman, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, glæder sig på patienternes vegne over den nationale lungesatsning.

- Når vi i sundhedsvæsenet behandler patienter, er det jo afgørende, at vi kommer i gang så hurtigt som muligt, så en sygdom ikke udvikler sig. KOL-patienter har - ligesom alle andre patienter - behov for hurtig og præcis udredning, og med den her satsning styrker vi opsporingen og arbejdsvilkårene for vores læger, så endnu flere patienter får hjælp. Når regering, regioner og kommuner samtidig satser på telemedicinsk behandling af KOL-patienter, giver vi samlet set patienterne en tiltrængt håndsrækning, siger hun.

Stort potentiale i tidlig opsporing af KOL
 Kommunernes indsats i forhold til tidlig opsporing af KOL får også et løft, så medarbejderne i kommunernes institutioner bliver bedre til at opdage borgere, der viser tegn på lungesygdom - eksempelvis hoste eller lungebetændelser, og sørger for at opfordre borgerne til gå til egen læge. Det gælder både på de kommunale sundhedscentre, på bosteder, behandlingscentre, skoler, i udsatte boligområder og lignende.

I KL er Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, glad for, at der nu sættes skub i en fælles national satsning for mennesker med lungesygdomme. Han udtaler:

- KOL har store konsekvenser for den enkelte borger, både hvad angår deltagelse i helt almindelige hverdagsaktiviteter som at være sammen med familien, lave mad og købe ind, men også i forhold til at kunne passe sit job. Derfor er der et stort potentiale for den enkelte og for samfundet, hvis vi gør en større indsats for at opspore KOL. Kommunerne har gjort det i en årrække og ser frem til at kunne gøre arbejdet mere systematisk på baggrund af Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer. Parallelt med opsporing skal vi fremadrettet også satse på telesundhedsløsninger, så borgerne kan leve et så normalt liv som muligt trods en kronisk sygdom som fx KOL.

Telemedicinsk behandling giver resultat
Den nationale lungesatsning indebærer også, at KOL-patienter i hele landet skal have mulighed for at modtage behandling med telemedicin. Initiativet forventes at omfatte ca. 40.000 KOL-patienter.

Der er allerede indhentet gode erfaringer med telemedicinsk behandling af KOL-patienter fra projektet Telecare Nord i Region Nordjylland. Resultaterne herfra viser, at telemedicin giver patienterne mere tryghed i hverdagen og øget mestring af egen sygdom. For en stor del af patienterne har telemedicin desuden resulteret i mere effektiv behandling med færre indlæggelser.

Der skal desuden udarbejdes forløbsplaner for KOL-patienter, der skal give patienterne et bedre overblik over deres forløb, når de starter behandlingen op hos den praktiserende læge.

Sidst, men ikke mindst, skal der som led i lungesatsningen udvikles et undersøgelsesprogram for børneastma. Formålet med programmet er at få en mere målrettet tidlig diagnose og udredning af astma hos børn og unge under 18 år, og det skal ske gennem et tættere samarbejde mellem kommunerne og de praktiserende læger.

Lungesatsningen er en del af en samlet kronikersatsning, som er aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner i forbindelse med økonomiaftalerne for 2016. Den samlede kronikersatsning indeholder - udover lungesatsningen - forløbsplaner for kronikere og aktiv patientstøtte. Den samlede kronikersatsning beløber sig til 1,2 milliarder kroner fra 2016-2019.

Fakta

Lungesatsningen indeholder følgende elementer:

  • Styrket tidlig opsporing af KOL i almen praksis, herunder flere lungefunktionsmålinger
  • Kompetenceløft i almen praksis
  • Lungekampagne
  • Styrket tidlig opsporing af KOL i kommunerne
  • Undersøgelsesprogram for børneastma
  • Forløbsplan for KOL
  • National udbredelse af telemedicinsk behandling af lungepatienter