Gå til indhold

Nu bliver det lettere at hjælpe syge familiemedlemmer

Pårørende får en ny mulighed for at hjælpe syge familiemedlemmer i den anden ende af landet via sundhed.dk fra den 9. december. Godt eksempel på at sundhedsvæsenet indretter sig efter patienterne, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner

Hvis din mor, farfar eller et andet nært familiemedlem er syg og har svært ved at holde styr på sit sygdomsforløb, bliver det nu nemmere at træde til som pårørende. Fra og med den 9. december 2015 åbnes der på sundhed.dk op for, at borgere kan se deres pårørendes data. Dermed bliver der adgang til oversigter over sygehusbehandlinger og laboratoriesvar. Adgangen vil altid kræve en digital fuldmagt, som gives online ad sikker vej.

- Det her er en god nyhed for rigtig mange syge borgere, som har svært ved at hitte rede i de informationer, de modtager fra sygehuse og læger. Undersøgelser har vist et stort ønske fra borgerne om at kunne hjælpe syge familiemedlemmer, og det skal vi selvfølgelig imødekomme i sundhedsvæsenet, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

På patientens præmisser
Åbningen for pårørende på sundhed.dk sker som del af en stor udvikling af Sundhedsjournalen med forskellige etaper. Dette er den anden ud af fem etaper, og bag udviklingen står blandt andre Danske Regioner, de fem regioner, sundhed.dk, Sundheds- og Ældreministeriet, KL, Danske Patienter og PLO. Finansieringen varetages af regionerne.

- En af sundhedsvæsenets vigtigste opgaver er at yde den bedste behandling for borgerne med så lidt indgriben i deres liv som muligt. Og det har været til gene for mange, at man som pårørende var nødt til at rejse på tværs af landet for at hjælpe et sygt familiemedlem med at logge ind på Sundhedsjournalen med NemID i hånden. Det ændrer vi nu, så sundhedsvæsenet i højere grad indretter sig efter patienten, siger Jens Stenbæk.

Adgang kræver altid fuldmagt
De borgere, som kan have en skepsis over for de digitale løsninger, har ingen grund til bekymring, forsikrer næstformanden.

- Det syge familiemedlem skal give tilladelse via en fuldmagt, før nogen som helst pårørende får adgang til hans eller hendes sundhedsoplysninger. I praksis foregår det ved, at borgeren giver en pårørende digital adgang til sine egne data gennem fuldmagten, som kan tidsbegrænses, og som altid skal fornys efter to år. På den måde er sikkerheden i orden, siger Jens Stenbæk.

Læs mere: