Gå til indhold

Ny it-indgang på råstofområdet

Ansøgninger, høringer og dataopsamling bliver nu samlet i en fælles regional database. Det skaber overblik og øger brugervenligheden

Regionerne samler nu al viden om råstofområdet i en fælles database. En ny fælles råstofdatabase skal samle regionernes data på råstofområdet i én fælles model, og et høringssystem skal kunne kommunikere med råstofdatabasen. Endvidere skal en råstofindvinder kunne ansøge om gravetilladelse, og efterfølgende kunne indberette indvundne mængder til regionerne. Regionerne skal kunne indberette data fra råstofdatabasen til Danmarks Statistik efter behov.

Digitaliseringsprojektet, der er udviklet i samarbejde mellem de fem regioner og Bornholms Regionskommune, er nu stort set færdigudviklet.

- Vi har skabet en digital indgang for borgerne, så de i forbindelse med høringsprocesser kan benytte sig af råstofsystemet. Samtidig kan ejeren af en råstofgrav let og digitalt ansøge og dokumentere et ønske om en ændring af gravetilladelsen. Det hele kan gøres hjemmefra via en PC. Herefter kan regionerne som råstofmyndighed behandle sagen og hurtigt sikre de relevante dokumenter i deres elektroniske sagsbehandlingssystem. Både råstofbranchen, borgerne og myndighederne får på denne måde én fælles indgang til de mange data, kort og dokumenter, siger Morten Sørensen, enhedschef for miljø og ressourcer i Danske Regioner, om det nye system.

- Regionerne har fået ansvaret for råstofområdet, og vi vil gerne vise, at vi både kan levere god service til vores kunder, dele viden og opnå effektiviseringsgevinster ved at udvikle sammen. Det har vi opnået med dette digitaliseringsprojekt, og jeg glæder mig til at se det bliver brugt, siger Morten Sørensen.

Digitaliseringsprojektet indeholder:

  • Digital råstofplan 2016 og håndtering af den offentlige høringsproces
  • Digitalisering af ansøgningsskema til indvindingstilladelser
  • Digitalisering af indberetning om indvundne råstofmængder