Gå til indhold

Ny paraplyaftale skal sikre drikkevandet

Nyt samarbejde mellem Danske Regioner og DANVA skal skabe ramme om en systematisk indsats for at begrænse forurening fra punktkilder

I snart fire år har Åbo Vandværk oplevet en stigende grad af forurening. Århus Vand, Århus Kommune og Region Midtjylland har arbejdet sammen om at opklare mysteriet om, hvor forureningen kommer fra, så man kan få det stoppet. Gåden er ikke løst endnu, men det strukturerede opklaringsarbejde har ikke desto mindre været inspiration for en ny samarbejdsaftale mellem Danske Regioner og vandværkernes forening DANVA om at udvide rammerne for et mere formelt samarbejde om at kortlægge og analysere punktkildeforurening, der truer grundvandet. Paraplyaftalen danner rammen for partnerskabsaftaler mellem regioner og de lokale vandforsyninger. Således er der lagt op til en række regionale innovationsprojekter, der munder ud i konkrete undersøgelser af forureningstruslen for de enkelte vandforsyninger.

- Det er helt afgørende, at indsatsen for rent drikkevand har et langt perspektiv, så vi ikke i fremtiden skal betale prisen for nutidens forureninger. Derfor skal vi kortlægge langtidseffekterne af punktkildeforureningen. Det er en opgave, der er langt sværere end den aktuelle overvågning af drikkevandskvaliteten  og derfor har den nye samarbejdsaftale stor betydning. Vi kan i regionerne hjælpe vandforsyningerne med at få det overblik over punktkildeforureningerne, som de mangler i dag, siger Danske Regioners formand Bent Hansen om den nye samarbejdsaftale.

Aftalen sætter rammer for nye partnerskabsaftaler mellem regioner og vandforsyninger, og flere konkrete projekter er allerede på vej.

- Hvis man skal kunne drikke rent grundvand i fremtiden er det er helt afgørende, at vi får et overblik over, hvor punktkilderne er, og hvilken trussel de udgør for grundvandet på den lange bane. Det har vi efterlyst længe og det forventer vi, at den nye samarbejdsaftale kan sikre, siger DANVAs formand Lars Therkildsen.

- Vores fælles hensigtserklæring skal danne grundlaget for konkrete undersøgelser af pesticidbelastningen i udvalgte indvindingsområder. Via målrettede projekter opnår DANVA og regionerne en bedre forståelse af den samlede trussel mod det rene drikkevand i Danmark, og det er en forudsætning for, at vi kan bekæmpe den, siger Bent Hansen.

Samarbejdet skal bl.a.

  • Medvirke til at sikre den fremtidige vandforsyning mod forurening fra pesticidpunktkilder
  • Danne platform for en åben og konstruktiv dialog om truslen fra pesticidpunktkilderne og evt. andre grundvandstruende stoffer
  • Forbedre fælles viden om undersøgelses- og afværgeprojekter i forhold til pesticidpunktkilder og forureningsfarer i et opland
  • Forbedre planlægningsmuligheder til gavn for den fremtidige vandforsyning