Gå til indhold

Ny vejledning for behandling af børn med astma

RADS godkender nye behandlingsvejledninger for astma hos børn, blodmangel og depression og godkender opdateringer af behandlingsvejledningerne for hepatitis og sklerose

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har afholdt møde den 19. januar. På mødet godkendte man vejledninger for behandling af børn med astma, vejledninger for behandling af blodmangel (anæmi) hos nyrepatienter og patienter med blodsygdomme (hæmatologiske lidelser) samt vejledninger for behandling af depression (unipolar depression).

RADS formand, Jørgen Schøler Kristensen, udtaler: 

- Mange børn med astma behandles ikke hensigtsmæssigt. Det er derfor glædeligt, at lægerne i fagudvalget er enedes om en ny behandlingsvejledning, som vil omfatte såvel nydiagnosticerede børn, som børn der allerede er i behandling. Jeg er sikker på, at vejledningen vil være med til at sikre bedre livskvalitet og mere ens behandling af børn med astma i hele landet.

Herudover godkendte RADS opdateringer af behandlingsvejledningerne for hepatitis C og sklerose. Opdateringen af hepatitisvejledningen indebærer, at kombinationen af sofosbuvir/ledipasvir og daclastasvir inkluderes i vejledningen. Der ændres ikke på de tidligere vedtagne principper for behandling af patienter med kronisk hepatitis C. For så vidt angår sklerosevejledningen betyder opdateringen, at lægemidlerne Teriflunomid og Peg-Inteferon beta-1a optages i vejledningen. Det er planen, at RADS på næste møde til april 2015 skal drøfte udkast til revideret behandlingsvejledning for hepatitis, mens rådet til juni skal drøfte en større revision af sklerosevejledningen.
- Det er fra alle sider stor opmærksomhed om de nye hepatitis lægemidler. Det gælder såvel herhjemme som i udlandet. Og det er der af flere årsager god grund til. En væsentlig grund er, at man vel godt kan sige, at vi netop nu er vidne til indførelsen og udbredelsen af helt nye behandlingsregimer, som man kan sammenligne med, da man i sin tid indførte lægemidler til behandling af HIV-virus. Lægemidlerne har stor effekt og få kendte bivirkninger for patienterne, og lægemidlerne vil derfor komme patienter med svær hepatitis C til stor gavn. Jeg ser derfor også frem til, at vi i RADS skal have en stor og grundig drøftelse af hele området på vores næste møde, udtaler Jørgen Schøler Kristensen, formand for RADS.

I forbindelse med at RADS på sit seneste møde i november godkendte en opdatering af den gældende vejledning for behandling af venøse blodpropper (venøs tromboemboli) besluttede rådet samtidig, at man af patientsikkerhedsmæssige årsager ønskede en redegørelse for anvendelsen af blodpropforebyggende lægemidler på de enkelte hospitalsafdelinger. Fagudvalget fremlagde sin redegørelse på mødet. RADS besluttede på baggrund af redegørelsen, at man af hensyn til patientsikkerheden vil anbefale, at man på afdelings- eller hospitalsniveau vælger at anvende færre forskellige præparater, idet nogle af præparaterne godt kan anvendes i flere forskellige situationer. 

Yderligere information:

Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, dr.med. Hospitalsenheden Horsens
jokris@rm.dk, tlf. 20 16 32 01 / 78 42 50 04