Gå til indhold

Øjenlæger og regioner sikrer mere sundhed for pengene

Ny overenskomst for øjenlæger skal forkorte ventetiderne og forbedre samarbejdet om patienterne

Flere borgere kan se frem til kortere ventetid hos øjenlægen, efter at de praktiserende speciallæger og Danske Regioner har indgået aftale om at modernisere øjenlægernes overenskomst.

- Det har været en klar prioritering for regionerne, at denne modernisering skulle sikre behandling af mange flere borgere og sikre lavere ventetider for borgere med behov for øjenlægehjælp. Ved en stor og konstruktiv indsats fra begge parter er det lykkedes at når frem til en modernisering, der leverer det, og det sker også på forsvarlig økonomisk vis. Således holder moderniseringen sig inden for rammerne af den økonomi, som er gældende for sektoren, siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings og Takstnævn.  

Øjenlægerne forventer, at det bliver muligt at behandle op mod 22.000 ekstra patienter årligt, oplyser speciallæge Peter Tingsgaard, der er næstformand i Foreningen Af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

- Øjenlægerne står med en stor udfordring, fordi der bliver stadig flere ældre, som har brug for behandling. Med moderniseringen af overenskomsten sikrer vi, at øjenlægerne kan tilbyde de nyeste og bedste behandlinger til væsentlig flere patienter end i dag. Det forventer vi kan bidrage til kortere ventetid, siger Peter Tingsgaard.

Stigende behov for behandling
Regionerne og speciallægerne forudser et støt stigende behov for behandling hos landets 160 praktiserende øjenlæger. Det skyldes ikke mindst, at forekomsten af øjensygdomme stiger, fordi befolkningen bliver ældre.

Diabetespatienter en af de store grupper, som har brug for hyppige undersøgelser hos øjenlægerne. Her lægger den nye overenskomst op til, at øjenlægen i kraft af ny teknik kan uddelegere en væsentlig del af screening for øjensygdom hos diabetespatienter til klinikpersonalet. Den omlægning alene ventes at give lægerne en tidsbesparelse, som giver dem mulighed for at tage i alt 22.000 flere patienter om året.

Peter Tingsgaard hæfter sig desuden ved, at aftalen lægger op til et tættere samarbejde mellem specialisterne i praksis og på sygehusene.

- Der er et stort behov for større sammenhæng i behandlingsforløb og tættere samarbejde mellem sygehusene og praksissektoren. Derfor er det positivt, at aftalen netop styrker et sådan samarbejde. Det øger effektiviteten, og patienterne behøver ikke rejse så langt, når de f.eks. skal til deres løbende kontroller, siger Peter Tingsgaard.

Fakta:
160 af landets i alt 330 speciallæger i øjensygdomme arbejder i speciallægepraksis, og de behandler 660.000 patienter årligt. Det svarer til næsten 90 pct. af alle øjenpatienter.