Gå til indhold

OK-forhandlinger skudt i gang

Fredag den 9. januar 2015 mødtes parterne til første forhandlingsmøde vedrørende OK-15 på det regionale område. Regionerne ønsker at en ny aftale tager afsæt i patienternes behov

- Sundhedsvæsenet udvikler sig i raketfart. Hospitalerne bliver mere specialiserede, samtidig arbejder vi mere på tværs, og vi ved, at vi får de bedste resultater for patienterne, når deres behov er udgangspunkt for tilrettelæggelse af arbejdet, siger Anders Kühnau, formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg, om baggrunden for regionernes målsætninger for dette års forhandlinger. Som formand for Regionernes Lønning og Takstnævn (RLTN) er der ham, der står i spidsen for forhandlingerne med Forhandlingsfællesskabet.

Som arbejdsgiver for over 136.000 ansatte, fortrinsvist på sundhedsområdet, ønsker regionerne, at den fremtidige overenskomst skal understøtte kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Derfor vil regionerne have fokus på at indgå aftaler, som sætter patienternes behov i centrum. Det betyder blandt andet, at patienten og behandlingsforløbet skal være udgangs- og omdrejningspunkt for arbejdstidsreglerne, og at rammerne for tværfagligt samarbejde skal være endnu bedre.

- Vi vil bruge de her overenskomstforhandlinger til at få moderniseret vores aftaler med medarbejderne, så de matcher den udvikling og den kvalitet i patientbehandlingen, vi forventer i dag. Vi skal blandt andet have nogle mere tidssvarende arbejdstidsregler og begynde en dialog om at få moderniseret overenskomststrukturen. På hospitalerne bevæger vi os ikke rundt i fortiden, og det skal vores overenskomster heller ikke, understreger Anders Kühnau.

For at understøtte udviklingen i sundhedsvæsenet med flere patienter ønsker regionerne samtidig at fremme en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, hvor der er fokus på effektive arbejdsgange, optimal anvendelse af personalets tid samt incitamenter, der sikrer kvalitet og effektiv drift.

Næste politiske møde mellem RLTN og Forhandlingsfælleskabet er den 30. januar 2015.