Gå til indhold

Patienterne skal have bedre forløb

Danske Regioner vil skabe bedre og mere sammenhængende forløb, der er tilpasset patienternes hverdag og deres behov. Det stiller krav til regioner og kommuner om godt samarbejde, derfor hilser Danske Regioner KL's udspil "Sammen om sundhed" velkommen

- Det er et ambitiøst udspil, KL er kommet med. Det indeholder en række gode bud på, hvordan den kommunale indsats kan styrkes. Det skal den regionale også. Vi skal i regionerne fortsat udvikle sygehusenes udadvendte rolle, hvor læger og sygeplejerskers ekspertise bruges til at understøtte sammenhæng og styrke kvaliteten i de udgående sygehusfunktioner, i kommuner og i almen praksis. På den måde undgår vi at opbygge parallelsystemer på sundhedsområdet, udtaler Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Danske Regioner vil i udvalgsarbejdet have fokus på fælles mål og rammer

- Vi er enige i de udfordringer, KL peger på for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Danske Regioner lægger imidlertid også vægt på, at en kommende plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen bør opstille fælles mål for fremtidens sundhedstilbud, sikre en ensartet kvalitet og fælles incitamenter, så medarbejderne helt naturligt samarbejder om at skabe de bedste forløb for patienterne, slutter Bent Hansen, formand for Danske Regioner.