Gå til indhold

RADS genindkalder fagudvalg om fødsler på baggrund af ny information

RADS genindkalder fagudvalg om fødsler og godkender endvidere behandlingsvejledninger for brystkræft, HIV/AIDS, hepatitis og øjensygdom

RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) har på møde den 15. april 2015 godkendt en ny vejledning for brystkræft (anti-HER2). RADS godkendte endvidere revurderinger af vejledningerne for behandling af henholdsvis HIV/AIDS og Hepatitis B samt opdateringer af behandlingsvejledninger for hepatitis C og øjensygdommen diabetisk maculaødem.
På mødet besluttede RADS at nedsætte nye fagudvalg vedrørende blødersygdom (hæmofili), nældefeber (urticaria) og svedkirtelbetændelse (hidrosadenitis). RADS besluttede endvidere at genindkalde fagudvalget for biologisk behandling af dermatologiske lidelser med henblik på at foretage en revurdering af den eksisterende behandlingsvejledning.
Herudover besluttede RADS at genindkalde fagudvalget for igangsættelse af fødsler. Baggrunden er, at RADS er blevet gjort bekendt med, at der sandsynligvis er en fejl i det anvendte Cochrane review, som ligger til grund for den gældende behandlingsvejledning. 

RADS formand Jørgen Schøler Kristensen udtaler
- Vi har af forfatterne til Cochrane reviewet fået bekræftet, at der muligvis er en mindre fejl i det anvendte Cochrane review, som fagudvalget har anvendt. Vi har derfor som en naturlig konsekvens valgt at genindkalde fagudvalget, så fagudvalget hurtigst muligt kan opdatere vejledningen på baggrund af disse oplysninger. Det er dog vigtigt for mig allerede nu at nævne, at der ikke er noget, som tyder på, at det vil have afgørende betydning for konklusionerne i den gældende behandlingsvejledning.

Endelig havde RADS på mødet en generel drøftelse af convenience (bekvemmelighed for patienten ved indtagelse af medicin) betydning for compliance (medicinefterlevelse), herunder om convenience generelt skal tillægges betydning ved RADS vurdering af lægemidler. RADS konklusion var, at connvenience ikke umiddelbart skal tillægges betydning, da der ikke findes entydig evidens, som påviser en sammenhæng til bedre medicinefterlevelse.
De i nyheden omtalte og godkendte behandlingsvejledninger og kommissorier vil snarest muligt blive offentliggjort her på Danske Regioners hjemmeside.

Yderligere information
Jørgen Schøler Kristensen, formand for RADS, lægefaglig direktør ved Hospitalsenheden Horsens, tlf. 20 16 32 01 / 78 42 50 04