Gå til indhold

RADS godkender vejledning for behandling af KOL

RADS godkender ny behandlingsvejledning for behandling af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) og igangsætter samtidig arbejde i en række fagudvalg

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har afholdt møde den 3. juni. På mødet godkendte rådet en ny vejledning for behandling af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL).

- Man skønner, at hele 430.000 danskere lider af KOL. Regionerne har derfor haft et ønske om en forstærket og mere målrettet indsats overfor disse patienter, da der har været variationer i behandlingen på tværs af landet. Det er derfor glædeligt, at vi nu har en behandlingsvejledning, der kan være med til at sikre en ens og effektiv medicinsk behandling, og som sammen med rygeafvænning kan give bedre livskvalitet og forlænget levetid for mange patienter, udtaler RADS formand, Jørgen Schøler Kristensen.

Herudover drøftede RADS et forslag til revideret vejledning for behandling af multipel sklerose. Rådet fandt, at der fortsat var nogle udestående punkter, som skal afdækkes og præciseres, inden behandlingsvejledningen for sklerose kan endeligt godkendes.

RADS har på et tidligere møde besluttet, at der skal nedsættes et fagudvalg for ”gammelmandsleukæmi” (kronisk lymfatisk leukæmi, CLL). Som opfølgning på denne beslutning godkendte RADS et kommissorium for et nyt fagudvalg, som vil starte sit arbejde efter sommerferien.

Herudover er RADS bekendt med, at der i løbet af 2015 vil blive introduceret flere nye lægemidler til behandling af modermærkekræft. I den forbindelse besluttede RADS, at man vil nedsætte et fagudvalg, når KRIS til efteråret forventes at have vurderet, om disse lægemidler skal indføres som standardbehandling.

Det blev ligeledes besluttet at igangsætte en rækkes revurderinger af gældende behandlingsvejledninger. Det drejer sig om behandlingsvejledningerne for medicinsk behandling af kræftsygdom i knoglemarvens stamceller (kronisk myeloid leukæmi, CML), medicinsk behandling af kæmpevækst (kronisk akromegali), biologisk behandling af gigtlidelser samt biologisk behandling af mavetarmlidelser.

Endelig havde RADS en længere drøftelse af, hvordan man kan udbrede kendskabet til rådets behandlingsvejledninger blandt de praktiserende læger. Her besluttede rådet, at man på baggrund af drøftelsen vil udarbejde en række konkrete forslag, som vil blive drøftet på et kommende møde i rådet.