Gå til indhold

Regeringen og Danske Regioner indgår aftale til gavn for kræftpatienter

Sundhedsminister Nick Hækkerup og formand for Danske Regioner, Bent Hansen, er blevet enige om at øge sygehusenes kapacitet i alle fem regioner, så flere kræftpatienter kan blive undersøgt og behandlet

Sygehusene vil fremover kunne foretage tusindvis af ekstra CT-scanninger og ultralydsscanninger om året. Det er blandt en af de forbedringer på landets sygehuse, som sundhedsminister Nick Hækkerup og regionernes formand, Bent Hansen, netop har givet hinanden hånd på skal ske.

Helt konkret skal sygehusenes kapacitet til kræftudredning øges med op til 10 procent i 2015 og 2016 og med yderligere 10 procent i 2017. Det betyder blandt andet udvidet åbningstid til at gennemføre flere undersøgelser og scanninger.

Aftalen er kommet i hus på baggrund af regeringens milliardindsprøjtning til kræftområdet. På Finansloven for 2015 har regeringen nemlig prioriteret 1,1 milliard kroner til et løft af kræftindsatsen over de næste fire år.

Hurtigere udredning
Målet frem mod 2025 er, at tre ud af fire kræftpatienter er i live fem år efter, de har fået stillet en kræftdiagnose. Og ekstra scanninger betyder eksempelvis, at patienterne hurtigere kan få be- eller afkræftet, om de er syge, og hvis de er syge, hurtigere kan komme i behandling.

Og det kan betyde forskellen mellem liv og død, mener sundhedsministeren:

- Jo før vi kan opdage, om patienter er syge, jo hurtigere kan vi komme i gang med den rette behandling. Og det kan altså redde menneskeliv. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået den her aftale med Danske Regioner, så sygehusene får styrket deres kapacitet, så flere kræftpatienter bliver udredt de kommende år.

Også Danske Regioners formand, Bent Hansen, er glad for aftalen:

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at opdage kræft så tidligt som muligt. Med den nye aftale kan vi sætte skub i samarbejdet med almen praksis - sygehusene står klar med rådgivning til lægerne, og de får bedre mulighed for at henvise patienterne direkte til undersøgelse på sygehuset. Udviklingen er allerede i fuld gang i regionerne, og med de ekstra midler kan vi helt sikkert komme længere ad den vej. Derudover får vi mulighed for at udvide kapaciteten på kræftområdet, så det matcher de flere og flere patienter. Alt i alt en rigtig god aftale for danske kræftpatienter.

Ingen unødig ventetid
Regeringen og regionerne har med aftalen også styrket muligheden for, at de praktiserende læger kan henvise deres patienter direkte til undersøgelse og udredning på sygehusene uden unødig ventetid. Hvis lægen for eksempel har behov for en ekstra scanning eller undersøgelse for at stille diagnosen, så skal lægen hurtigt kunne sende patienten videre i systemet. Også det vil gavne patienterne, siger Nick Hækkerup.

- Det betyder helt enkelt, at patienterne ikke skal gå og bekymre sig, men hurtigt kan få svar på, om de er syge og skal tilbydes behandling. Og jo før de kommer i behandling, jo bedre.

Læs mere
Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om udmøntning af midler fra "Jo før - jo bedre" til styrket kræftindsats (pdf)
Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før - jo bedre" (pdf)