Gå til indhold

Regionerne arbejder på at nedbringe belægning på sygehuse

Sygehuses medicinske afdelinger udfordres af mange patienter, og regionerne arbejder allerede med flere tiltag. Alle kommuner skal være gode til at hjemtage patienter, og fremtidens sengebehov på sygehusene skal granskes, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg

Flere medicinske afdelinger på landets sygehuse og hospitaler har til tider så mange patienter, at belægningsprocenten overstiger 100. De situationer går regionerne målrettet efter at undgå, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

- Overbelægning skal naturligvis ikke være hverdag på sygehusene, og i regionerne har vi allerede flere løsninger på udfordringerne. Eksempelvis har Region Hovedstaden afsat 40 mio. kr. til mere personale og bedre koordinering mellem regionens hospitaler, og på årets finanslov blev der afsat 725 mio. kr. over fire år. De penge skal blandt andet bruges til mere personale på de medicinske afdelinger og til at forbedre kommunernes forebyggelsesindsats over for ældre medicinske patienter.
Særligt indsatsen målrettet ældre medicinske patienter skal optimeres, og det er en fælles opgave for sygehuse og kommuner, pointerer Ulla Astman.

- Samarbejdet mellem sygehuse og kommuner skal nogle steder i landet forbedres, så kommunerne hurtigere hjemtager færdigbehandlede patienter. Hverken patienter eller sygehuspersonale er tjent med, at færdigbehandlede patienter bliver på sygehuset, siger sundhedsudvalgsformanden og tilføjer:

- Fremover vil flere patienter blive behandlet ambulant uden indlæggelse, og derfor er løsningen på overbelægning ikke nødvendigvis at oprette nye sengepladser. Men vi bør se på, om der på sigt er grundlag for at ændre vores antagelser om behovet for sengepladser, blandt andet i lyset af flere kræftpatienter de kommende år.

Planlægningen af sengepladser er i dag baseret på anbefalinger fra det regeringsnedsatte ekspertpanel, Erik Juhl-udvalget, fra 2007. Udvalgets anbefaling lød at reducere sengekapaciteten på nye sygehuse med 20 procent.

En sygehusafdelings belægning opgøres hver aften kl. 23, hvor der ses på, hvor mange senge der er optaget af patienter. Overbelægning opstår, hvis antallet af patienter på det tidspunkt overstiger det antal sengepladser, som afdelingen har ressourcer og personale til at varetage. Særligt i vintermånederne kan belægningen på de medicinske afdelinger være høj på grund af influenzaepidemier blandt ældre borgere.