Gå til indhold

Regionerne holder budgettet på det største velfærdsområde

Regionerne har i 2014 overholdt budgettet på sundhedsområdet, men ligger tæt på grænsen for de økonomiske rammer.

Regionerne leverer stadig mere sundhed for de samme penge, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner

 Drift af sygehuse, indkøb af medicin, behandling af patienter og udgifter til praktiserende læger og speciallæger. De fem danske regioner havde i 2014 et driftsbudget på 102.618 milliarder kroner til sundhedsvæsenet, og regionerne har overholdt budgettet. Samlet har regionerne brugt 102.334 milliarder kroner og ligger dermed 283 millioner kroner under det budgetterede. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik.
 
 - Regionerne har i 2014 udvist stor ansvarlighed ved endnu en gang at overholde budgetterne på det største enkeltstående velfærdsområde - sundhedsområdet. Regnskaberne ligger tilmed kun 0,3 procent under budgettet, og det viser jo, at regionerne gennem solid økonomistyring har sikret mest mulig sundhed indenfor den aftalte økonomiramme, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.
 
 Regionerne har nu i flere år i træk overholdt budgetterne, og samtidig er aktiviteten i sundhedsvæsenet steget.
 
 - Budgetoverholdelsen viser nok engang, at regionerne er deres opgave voksen. Pengene passer, ventetiden er faldet, flere bliver behandlet, og patienttilfredsheden er i top. Det kan vi godt være bekendt, siger Bent Hansen og tilføjer:

- I en tid med besparelser og stramme økonomiske rammer har regionernes medarbejdere holdt fokus på det vigtigste: At levere sundhedsydelser af høj kvalitet. Den faglighed er jeg stolt af at repræsentere. Men regionerne kan ikke blive ved med at prioritere inden for økonomirammen, uden at det på sigt går ud over kvaliteten, når eksempelvis medicinudgifterne stiger voldsomt. Der er behov for nye løsninger i både stat, regioner og kommuner.

Læs mere
Kommuner og regioner overholder udgiftslofterne for 2014 - offentliggørelse fra Finansministeriet