Gå til indhold

Regionerne sender flere patienter videre til private

Antallet af patienter, som regionerne sendte videre til private, steg i 2014 for første gang i fire år. Over 100.000 patienter blev sidste år sendt videre til behandling i privat regi

Antallet af patienter, der blev sendt videre til behandling på private hospitaler og klinikker, steg i 2014 til over 100.000 patienter. Regionerne henviste 16,5 procent flere patienter til behandling i privat regi, end de gjorde i 2013.

Der er flere årsager til, at flere behandles privat.

Hvis det er fagligt muligt skal alle patienter, der er henvist til et sygehus i dag have et tilbud om udredningen inden for 30 dage, og dét har haft betydning, forklarer Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde.

- Retten til hurtig udredning har synliggjort, at vi på nogle områder har svært ved at følge med. De regionale sygehuse har i stor stil omlagt deres kapacitet til at fokusere på udredning, men der er selvfølgelig grænser for, hvor meget man kan effektivisere sig ud af problemet. F.eks. er der områder, hvor speciallægemangel eller andre forhindringer gør, at vi har brug for de private hospitaler og klinikker til at løse opgaven, lyder det fra udvalgsformanden.

- Men det skal ske til en fornuftig pris, og derfor er der udbud på en del områder. Danske Regioner arbejder samtidig på at skabe endnu flere udredningsforløb til gavn for alle parter.

Det er især scanninger og urinvejslidelser, der nu bliver udredt hos private.

Ser man på antallet af aftaler om udredningsforløb med de private hospitaler og klinikker, må man forvente, at udviklingen vil fortsætte i 2015. For nylig har Danske Regioner sat arbejde i gang med henblik på at indgå aftaler for otte sygdomsgrupper.  Til sammenligning er der fra 2006 til 2014 indgået i alt seks aftaler.

Læs mere
Udvikling i henvisninger og omkostninger til privathospitaler og klinikker (pdf)