Gå til indhold

Regionerne vil samarbejde om flere job

De nye regionale arbejdsmarkedsråd skal turde sætte mål for arbejdsmarkedsindsatsen. Regionale erfaringer viser, at når aktører inden for uddannelse, vækstfremme og beskæftigelse sætter fælles mål for bl.a. flere faglærte, giver det resultater

Ubalancer på de regionale arbejdsmarkeder, fremtidens arbejdskraftbehov og vækstpotentiale er nogle af de udfordringer, som regionerne ser frem til at drøfte, når de møder de øvrige medlemmer i otte nye regionale arbejdsmarkedsråd, der træder sammen i de kommende uger.

- Vi går ind til samarbejdet i de regionale arbejdsmarkedsråd med store ambitioner. Hvis vi virkelig skal rykke på de store udfordringer med mangel på kvalificeret arbejdskraft, så kræver det, at vi er villige til at smide skyklapperne og sætte fælles mål på tværs af sektorer. Vi skal have en fælles dagsorden og et tæt samarbejde med virksomheder, udtaler Carl Holst, Danske Regioners næstformand.

Regioner og vækstfora har gode erfaringer med at samarbejde om udfordringer på arbejdsmarkedet. De gode erfaringer offentliggøres nu i et nyt magasin: ”Flere job - gennem nye alliancer og samarbejde”. Fælles målsætninger og udgangspunkt i virksomhedernes behov er de to nøglebudskaber, der går igen i magasinets artikler med blandt andet virksomhedsledere, politikere og uddannelsesinstitutioner.

I magasinet kan man læse om virksomhedernes arbejdskraftbehov, der varierer i de forskellige dele af landet.

Mangel på arbejdskraft er en udfordring i alle regioner, men arbejdskraftbehovet er forskelligt fra region til region. I Region Sjælland mangler man eksempelvis håndværkere til de store anlægsbyggerier som eksempelvis Femern-forbindelsen, mens man i Region Midtjylland mangler arbejdskraft i produktionserhvervene inden for jern og metal. For en fjerdedel af de virksomheder, der ikke har kunnet rekruttere den rette arbejdskraft, har det betydet tab af ordrer. Og det betyder tabte arbejdspladser i Danmark.

Derfor vil regionerne arbejde for, at de nye regionale arbejdsmarkedsråd vil sætte sig i spidsen for at sætte fælles mål for eks. flere faglærte eller flere praktikpladser. Målene skal være fælles på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og vækstindsatser og med udgangspunkt i de konkrete behov, virksomhederne i regionen har.