Gå til indhold

Sæt regionale mål for bedre arbejdskraft

Vi skal forpligte hinanden på at skaffe den rette arbejdskraft, lyder det i nyt debatindlæg fra fra Carl Holst, næstformand i Danske Regioner. Og med de nye regionale arbejdsmarkedsråd er mulighederne mange, skriver han

Debatindlæg af Carl Holst, næstformand i Danske Regioner. Bragt på altinget.dk den 6. marts 2015.

Region Syddanmark mangler i dag 500 ingeniører alene til energiområdet.

I Region Sjælland er der allerede brug for flere kvalificerede håndværkere til de kommende store byggerier.

En opgørelse fra Danske Regioner viser, at vi om fem år vil mangle 25.000 faglærte medarbejdere i hele Danmark. Samtidig vil 100.000 ufaglærte stå uden arbejde, hvis ikke vi gør en ekstraordinær indsats.

En arbejdsstyrke uden de rette kvalifikationer betyder, at Danmark går glip af vækst.

En undersøgelse har vist, at en fjerdedel af alle virksomheder, der i foråret 2014 forgæves forsøgte at rekruttere medarbejdere, endte med at tabe ordrer, fordi de manglede kvalificeret arbejdskraft. Endvidere har Danmark mistet mange arbejdspladser til udlandet. Det bør vi i Danmark kunne gøre bedre.

Derfor skal de otte nye regionale arbejdsmarkedsråd, som er en udløber af beskæftigelsesreformen, være med til at sikre, at arbejdsstyrken har kvalifikationer, som matcher virksomhedernes behov. 

Regionale indsatser nytter
Arbejdsmarkedsrådene samler de væsentligste aktører på området, og de har derfor en enestående chance for at bidrage til en mere sammenhængende indsats.

Men det kræver, at rådene har modet til at forpligte sig til fælles konkrete mål, for eksempel flere faglærte og flere praktikpladser.

Partnerskaberne i de regionale vækstfora har vist, at vi i fællesskab kan skabe flotte resultater. De er indgået med uddannelsesinstitutioner, kommuner og arbejdsmarkedets parter, som også har plads i de nye arbejdsmarkedsråd.

Virksomhederne skal i centrum
Med de regionale arbejdsmarkedsråd er der også skabt gode forudsætninger for at tage udgangspunkt i virksomhedernes behov.

De forudsætninger skal bruges. For vi ved, at regionale projekter om opkvalificering og rekruttering, som netop tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov, har været med til at bidrage til øget vækst og beskæftigelse. 

Den seneste måling af effekterne af de regionale vækstforas investeringer viser, at der er skabt 8.300 arbejdspladser over en periode på tre år.

Et stærkt kort
Med de erfaringer i baghovedet vil regionerne arbejde for, at de nye arbejdsmarkedsråd sætter konkrete mål for arbejdsmarkeds- og uddannelsesindsatserne, og at indsatserne tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. 

Kvalificeret arbejdskraft er et af de stærkeste kort i den globale konkurrence.

En analyse af succesrige produktionsvirksomheder foretaget af tænketanken REG LAB viser, at den største udfordring for succesrige virksomheder ikke er vækstmuligheder, men at finde kvalificerede medarbejdere.

Lykkes vi i rådene med at opfylde fremtidens kompetencebehov vil det bidrage til vækst og arbejdspladser i hele landet.