Gå til indhold

Sikre midler til patientbehandlingen i dagligdagen

Forhandlingerne om regionernes økonomi for 2016 er skudt i gang. Sundhedsvæsenet er presset, og derfor er hovedtemaet for Danske Regioner, at der skal være tilstrækkelige ressourcer til en forsvarlig og sikker behandling af patienterne i hverdagen

Sygehusene er i dag presset af stigende udgifter til medicin og til flere patienter og patientrettigheder.

- Det vigtigste for os er at sikre og styrke patientbehandlingen på sygehusene. Vi skal have midler til at sikre hverdagen på hospitalerne, at der er personale nok og tid til den enkelte patient, udtaler Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Med i tasken til økonomiforhandlingerne er dermed også et ønske om løsninger på nogle af de områder, der presser sundhedsvæsenet. Det drejer sig især om udgifter til dyr medicin i de kommende år og flere midler til anlæg, så også patienter på ”eksisterende sygehuse” kan få en tidssvarende behandling, og så der også fremadrettet investeres i IT, telemedicin og apparatur. Et andet vigtigt emne for regionerne er styringen på sundhedsområdet.

- Vi er lige nu i gang med en stor omstilling på sundhedsområdet, hvor patienternes behov og ønsker skal mere i centrum. Det skal incitamentsstrukturen selvfølgelig understøtte. Vi skal væk fra udelukkende at se på aktivitet og afregne efter det, der giver mest værdi for patienterne. Og når vi taler om styring, så er der brug for mindre, ikke mere detailstyring af regionerne, slutter Bent Hansen.