Gå til indhold

Søg forskningskroner i Regionernes Medicinpulje

I år er der fokus på blodområdet og Danske Regioners store satsning på personlig medicin, når Regionernes Medicinpulje støtter uafhængige medicinforsøg med 22 millioner kroner.

Det er i regionernes interesse at sikre bedst mulig anvendelse af medicin. Regionerne afsætter derfor - ligesom 2014 - penge til uafhængige forskningsforsøg på medicinområdet. I år vil det også være muligt at ansøge om midler til forskningsforsøg på blodområdet og inden for personlig medicin. Puljen indeholder 22 millioner kroner.

Regionernes Medicinpulje skal - så godt som muligt - forsøge at opveje, at lægemiddelindustrien hvert år bruger milliarder af kroner på medicinforsøg. Virksomhederne har ikke interesse i for eksempel at undersøge, om det kan være relevant at ophøre med behandling, eller undersøge om lægemidlerne efter markedsføringen lever op til forventningerne, og her kan Regionernes Medicinpulje yde et lille bidrag til uafhængig forskning.

- Det glæder mig, at vi fra regionernes side igen i år har mulighed for at afsætte midler til forsøg på medicinområdet, siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Sidste år var der med 107 ansøgninger stor interesse for puljen.

- En stor del af den medicin, vi bruger, virker ikke, eller er direkte skadelig for patienten. Det er både belastende for den enkelte patient og for samfundsøkonomien. Derfor har vi i kriterierne for ansøgninger til dette års medicinpulje valgt at sætte fokus på personlig medicin, der kan bruges til forebyggelse og sikre den rigtige behandling med størst effekt og færrest mulige bivirkninger, lyder det fra Bent Hansen.

Hvad kan der søges midler til?

Ansatte i regionerne kan frem til den 19. oktober 2015 søge om midler fra Regionernes Medicinpulje.

Pengene vil blandt andet blive bevilget til følgende type uafhængige forsøg til gavn for alle regioner:
Uafhængige kliniske forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med standardbehandling (effekt eller sikkerhed), eller forsøg hvor ældre præparater anvendes i nye kombinationer og på nye måder.
Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om det kan være relevant for visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling.
Uafhængige forsøg, hvor alternativ dosering eller behandlingsvarighed af nye lægemidler afprøves (f.eks. lavere dosis, støre interval mellem dosering, kortere behandlingsvarighed).
Uafhængige forsøg, hvor effekt og sikkerhed af de nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i de kliniske afprøvninger (f.eks. leversyge, nyresyge, børn, gamle, meget overvægtige, bevidstløse, svært psykotiske, multisyge).
Uafhængige forsøg, hvor det undersøges om de anprisninger, som virksomhederne lover (effekt og bivirkninger) afprøves.
Uafhængige forsøg som fremmer brugen af Personlig Medicin bl.a. ved at finde nye biomarkører, der kan sikre patienter den rigtige medicin.
Uafhængige forsøg på blodområdet