Gå til indhold

Titusindvis af patienter kan behandles i eget hjem

Der er klare potentialer i hjemmebehandling af patienter med KOL, viser resultater fra omfattende projekt i Region Nordjylland. Danske Regioner og KL ønsker at udbrede hjemmebehandling - såkaldt telemedicin - til udvalgte patientgrupper

Patienten får bedre indsigt i og tryghed ved egen sygdom. Patienten kan blive i eget hjem under behandlingen og undgår dermed unødige sygehuskontakter. Sygehusene kan fokusere på de kontrolbesøg, som giver værdi for den enkelte kroniske patient.

Sådan lyder flere konklusioner i en rapport om projektet TeleCare Nord, som Region Nordjylland og kommunerne i Region Nordjylland netop har offentliggjort. Knap 1.400 KOL-patienter fra 11 nordjyske kommuner har over tre et halvt år deltaget i projektet, som også omfatter sygehuse og praktiserende læger, og erfaringerne derfra bruges nu som afsæt for at rulle telemedicinsk behandling ud på landsplan, bebuder Danske Regioner og KL.

Bedre sammenhæng i behandling
- Erfaringerne fra TeleCare Nord viser, at hjemmemonitorering af KOL-patienter rummer et uudnyttet potentiale. Når man som kronisk patient bliver målt i sit eget hjem, mens professionelt personale følger med på afstand, sørger vi for, at sundhedsvæsenet griber mindst muligt ind i patientens liv, og vi bruger kræfterne på de opgaver, som giver mest værdi, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner, og tilføjer:

- Fra resultaterne i Region Nordjylland og andre store projekter kan vi se, at patienterne er trygge ved at blive monitoreret i eget hjem, og de opnår en vigtig indsigt i deres sygdom. Derfor ser vi i regioner og kommuner gode muligheder for at udbrede den telemedicinske behandling til andre nøje udvalgte patientgrupper, eksempelvis de andre store kronikergrupper. På den måde skaber vi langt bedre sammenhæng mellem behandlingen på regionernes sygehuse og kommunernes forebyggelsesindsats, til gavn for patienterne.

Styrket samarbejde mellem sygehuse og kommuner
Telemedicinsk behandling af KOL-patienter består blandt andet i, at patienten kan monitorere sig selv i eget hjem med udleverede apparater til at måle blodtryk, vægt og iltmætning i blodet. Oplysningerne sendes direkte til en sygeplejerske.

- Når vi bruger telemedicinske løsninger, får borgerne mulighed for at blive i trygge rammer i eget hjem, hvor de kan leve et liv så tæt på hverdagen som muligt frem for at skulle suse ind og ud af sygehusene. Det er et løft i livskvaliteten, og det viser i den grad, hvilken gevinst det giver, når kommuner og sygehuse samarbejder tæt, siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, og fortsætter:

- Antallet af kronikere ser kun ud til at vokse i de kommende år, og telemedicin er en af de løsninger, vi skal have udbredt, hvis vi skal kunne håndtere opgaven og sikre, at ingen borgere skal en unødvendig tur på sygehuset. Samtidig har brugen af telemedicin den heldige sidegevinst, at vi højner kvaliteten i plejen og behandlingen samt opkvalificerer medarbejderne i kommunerne, når sygehusenes specialister samarbejder tæt med de dygtige medarbejdere i hjemmesygeplejen.

I september indgik regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om landsdækkende udbredelse af telemedicin for KOL-patienter frem mod 2019. Der er afsat 47 millioner kroner til projektet. Omkring 40.000 danskere lider af svær KOL, og en del af disse patienter er i første omgang fokus for udbredelsesindsatsen.

Læs mere:

Fra tro til viden - Afrapportering fra TeleCare Nord på Region Nordjyllands hjemmeside